Η Schneider Electric συνεργάζεται με τον γερμανικό πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής DC Smarter, ειδικό σε λύσεις επαυξημένης πραγματικότητας, για την ενσωμάτωση του λογισμικού Digital Twin, DC Vision, στην βραβευμένη πλατφόρμα διαχείρισης υποδομών Data Center (DCIM) της Schneider Electric, EcoStruxure IT Advisor. Διαθέσιμο άμεσα για αγορά μέσω της Schneider Electric, το DC Vision χρησιμοποιεί δεδομένα από το EcoStruxure IT και τα συνδυάζει με την Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη λύση λογισμικού που συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των υποδομών και στην αύξηση της λειτουργικής ανθεκτικότητας.

Με την ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών και την ενοποίηση των δεδομένων από τις τεχνολογίες DCIM, IT Service Management (ITSM) και Building Management System (BMS) στο πλαίσιο του Digital Twin, οι φορείς εκμετάλλευσης των Data Centers μπορούν να αποκτήσουν λεπτομερή εικόνα της υγείας και της κατάστασης της υποδομής τους και να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την αύξηση της απόδοσης, της βιωσιμότητας και της αξιοπιστίας.

Επιπλέον, καταργώντας τα συμβατικά σιλό πληροφορικής, το Digital Twin επιτρέπει στους ιδιοκτήτες, στους φορείς εκμετάλλευσης και στους διαχειριστές πληροφορικής να απεικονίζουν το περιβάλλον του Data Center χρησιμοποιώντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και να δημιουργούν, έτσι, ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό αντίγραφο που αξιοποιεί όλα τα σχετικά δεδομένα απόδοσης από το Data Center. Το DC Vision, ενσωματωμένο στο Schneider Electric EcoStruxureä IT Advisor, παρέχει επίσης βασικές ευκαιρίες για απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων στο εργοτάξιο και των απομακρυσμένων τεχνικών.