Η εταιρεία Sarmed ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την εταιρεία Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε., μέλος του ΗeidelbergCement Group, για την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης των εμπορευμάτων της στις εγκαταστάσεις της SARMED στη Μάνδρα Αττικής. Ο Όμιλος HeidelbergCement Group δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω της εταιρείας Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε. στον κλάδο τσιμέντου με την εμπορική επωνυμία «Τσιμέντα Χάλυψ», στο λατομικό κλάδο με την εμπορική επωνυμία «Λατομεία Χάλυψ» και στον κλάδο σκυροδέματος με την εμπορική επωνυμία «Ετ Μπετόν».

Έχει επίσης ένα σταθμό αποθήκευσης και διανομής, στο Δυρράχιο Αλβανίας με την επωνυμία Eurotech Cement SH.P.K. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 57.000 άτομα σε περισσότερες από 3.000 τοποθεσίες σε πάνω από 50 χώρες στις 5 Ηπείρους και έχει πραγματοποιήσει σημαντικά επενδυτικά προγράμματα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων του, καθώς και την επαρκή προστασία του περιβάλλοντος από τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του.