Ένα νέο χρηστικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις μέλη του αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό της πόλης προσέθεσε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το ΒΕΘ δεν σταματά να υλοποιεί δράσεις που στο επίκεντρο τους έχουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δίνοντας λύσεις στους εκπροσώπους της. Ο λόγος για το νέο συνδυαστικό εργαλείο, εύρεσης εργαζομένων, αλλά και αναζήτησης εργασίας που δημιούργησε το ΒΕΘ, σε μια προσπάθεια να συμβάλει στη διασύνδεση επιχειρηματιών και εργατικού δυναμικού.

Με τη νέα πλατφόρμα, εργοδότες και υποψήφιοι εργαζόμενοι μπορούν να συνδεθούν και να ανακαλύψουν ευκαιρίες συνεργασίας με απλό και άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα, επιχειρήσεις – μέλη του ΒΕΘ, μπορούν να καταχωρούν το ενδιαφέρον τους για την εύρεση εργαζομένων, αναφέροντας την προσφερόμενη θέση εργασίας και τα απαραίτητα προσόντα, ενώ οι εν δυνάμει εργαζόμενοι θα μπορούν να αναζητούν εργασία εισάγοντας το βιογραφικό τους και εκδηλώνοντας ενδιαφέρον σε πιθανή θέση εργασίας που αντιστοιχεί στα προσόντα τους.