Οι ΑΠΕ μπορούν να αξιοποιηθούν στη βιομηχανία για να μειωθεί η εξάρτηση από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας και να βελτιωθεί η βιωσιμότητα του πλανήτη.

Η επένδυση των ελληνικών βιομηχανιών σε ΑΠΕ αντιπροσωπεύει μια σημαντική εξέλιξη που συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, οι επενδύσεις σε ΑΠΕ επιφέρουν και άλλα οφέλη, όπως τη μείωση του κόστους της ενέργειας, την ανεξαρτησία από τις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων και την προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά, η υλοποίηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ απαιτεί επαρκή και σταθερή χρηματοδότηση και στήριξη από τις κυβερνητικές αρχές. Είναι σημαντικό να δημιουργηθούν κίνητρα για τις επιχειρήσεις ώστε να επενδύσουν σε ΑΠΕ και να αναπτύξουν βιώσιμες λύσεις, καθώς και να διευκολυνθεί η διαδικασία έγκρισης και εγκατάστασης των έργων ΑΠΕ.

Alumil: Επενδύσεις σε ΑΠΕ και καινοτομία
Η Alumil, στρατηγικά τοποθετημένη με 12 εργοστάσια παραγωγής στην Ευρώπη και την Αίγυπτο, είναι σήμερα μια από τις πλέον προηγμένες εταιρείες σχεδιασμού και παραγωγής αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελεί μία από τις 35 εταιρείες που είναι εισηγμένες στον δείκτη Athex ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στο πλαίσιο των στόχων ESG που έχει θέσει η εταιρεία με ορίζοντα το 2030, προγραμματίζονται επενδύσεις ύψους 13 εκατ. ευρώ στον τομέα παραγωγής πράσινης ενέργειας που προβλέπουν την εγκατάσταση σταθμού φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 20MW. Μέσω του σταθμού που υπολογίζεται ότι θα παράγει 27GWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, η Alumil φιλοδοξεί να πετύχει πάγιες επιδιώξεις της, όπως η κάλυψη των ετήσιων ενεργειακών αναγκών της σε ποσοστό 82% και η σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Στην παρούσα φάση μάλιστα, η εταιρεία μελετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και την εφαρμογή της στις εγκαταστάσεις της στο Κιλκίς έως το τέλος του 2023.

Σε ό,τι αφορά στις ΑΠΕ, τον ενδιάμεσο στόχο που θέτει η Alumil είναι αύξηση κατά 38% της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις εγκαταστάσεις της έως το 2025. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στον τομέα των ΑΠΕ η Alumil, υλοποιώντας μια μακροχρόνια στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, επενδύει σταθερά σε νέες τεχνολογίες και έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα. Πιο συγκεκριμένα, από το 2013 η εταιρεία έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα στο χυτήριό της, μέσω των οποίων επιτυγχάνει τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά μέσο όρο 90 τόνους σε ετήσια βάση. Επιπλέον, το 2021, η Alumil είχε προχωρήσει στην εγκατάσταση 218 φωτοβολταϊκών πάνελ συνολικής ισχύος 50KW στα γραφεία της στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια ενέργεια που επίσης έχει μετρήσιμα αποτελέσματα για το περιβάλλον αφού βοηθάει στο να μειωθεί περαιτέρω το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα της εταιρείας κατά περίπου 35 τόνους σε ετήσια βάση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Alumil, είναι μία από τις έξι ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν ενεργά στο εμβληματικό για τον τομέα της ενέργειας, ευρωπαϊκό έργο Flex2Energy. Ένα καινοτόμο έργο με προϋπολογισμό 21,2 εκατ., που χρηματοδοτείται με 15,7 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό την εγκατάσταση του πρώτου εργοστασίου παραγωγής εύκαμπτων διάφανων φωτοβολταϊκών, το οποίο αποτελεί το μέλλον της Ευρώπης για την παραγωγή πράσινης ενέργειας και ενεργειακά αυτόνομων κτιρίων, αλλά και για την δημιουργία της πράσινης βιομηχανίας. Η συμβολή της Alumil στην εκπλήρωση των στόχων του Flex2Energy είναι κομβικής σημασίας, καθώς έχει αναλάβει το σχεδιασμό νέου συστήματος υαλοπετάσματος το οποίο θα φιλοξενεί καινοτόμα οργανικά φωτοβολταϊκά συστήματα και τη δοκιμαστική εφαρμογή της συνολική λύσης σε κτίριο στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Κιλκίς.

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Παραγωγή μπύρας με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας
Στο πλαίσιο της ESG στρατηγικής της με βασικό μήνυμα «Together Towards Zero and Beyond» και με στόχο την εκμηδένιση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία ολοκληρώνει την υποδομή για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, για την κάλυψη ενεργειακών της αναγκών στο εργοστάσιο της Σίνδου, σε συνεργασία με την σουηδική εταιρεία Absolicon. Μέσω της εγκατάστασης ενός συστήματος ηλιακών συλλεκτών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, το πρόγραμμα αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια, τροφοδοτώντας με θερμική ενέργεια το ζυθοποιείο για την κάλυψη αναγκών που αφορούν στην παραγωγική διαδικασία. Οι ηλιακοί συλλέκτες της Absolicon έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να «ακολουθούν» τον ήλιο, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια για εφαρμογές θερμότητας και ατμού σε βιομηχανικές διεργασίες, όπως για παράδειγμα στη διαδικασία παστερίωσης μπύρας. Το σύστημα ηλιακών συλλεκτών, με συνολική έκταση 1.900 τ.μ., θα καλύπτει το 2,2% των ετήσιων αναγκών σε θερμική ενέργεια της παραγωγικής μονάδας της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, ενώ κατά τους πιο ηλιόλουστους καλοκαιρινούς μήνες, το ποσοστό αυτό θα ανέρχεται στο 5%. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και καινοτόμα πρακτική και για τον κλάδο της ζυθοποιίας, με στόχο τη σταδιακή απαλλαγή από τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα, αξιοποιώντας ολοένα και περισσότερες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο Dejan Beko, Managing Director της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, δήλωσε σχετικά: «Υπάρχει αισιοδοξία ως προς τις προοπτικές της συγκεκριμένης τεχνολογίας, για την απαλλαγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα ζυθοποιεία μας, τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως. Ιδίως σε μια ηλιόλουστη χώρα, όπως η Ελλάδα, θα πρέπει να διερευνώνται και να υλοποιούνται τέτοιου είδους πρακτικές, με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».
Η Κατερίνα Τσίντσιφα, Integrated Supply Chain Director της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, με αφορμή την έναρξη του προγράμματος, σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τη δυνατότητα που μας παρέχει αυτή η νέα τεχνολογία, να υποστηρίξουμε ενεργά την σταδιακή μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον κλάδο της ζυθοποιίας. Η συνεργασία μας με την Absolicon αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς η παραγωγή θερμικής ενέργειας μας φέρνει πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου μας, ως προς το ενεργειακό αποτύπωμα των μονάδων παραγωγής της εταιρείας μας τα επόμενα χρόνια».

Polyplast LTD: Στόχος η αύξηση του μεριδίου του χαρτοφυλακίου των ΑΠΕ
Μεταξύ των θεμάτων που παρουσιάζονται στον Απολογισμό και απασχολούν σημαντικά την Polyplast LTD, αλλά και ευρύτερα την επιχειρηματική κοινότητα είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Polyplast αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που επιφέρει η Κλιματική αλλαγή αλλά και τις χρηματοοικονομικές ευκαιρίες από την επένδυση σε φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής, θέτει ως στόχο για το άμεσο μέλλον: την αύξηση του μεριδίου του χαρτοφυλακίου των ΑΠΕ με την λειτουργία των Φ/Β συστημάτων στη στέγη του εργοστασίου επιφάνειας 4.200 τ.μ. προς κάλυψη των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωσή της σε ποσοστό 30%. Ταυτόχρονα, η Polyplast LTD δεσμεύεται να υποστηρίζει δράσεις που έχουν σκοπό να μεταβάλουν την τεχνολογική διάρθρωση και το μείγμα καυσίμων των μέσων μεταφοράς για τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, να αυξήσει τις εφαρμογές Πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας και να καταγράφει την κατανάλωση καυσίμων για τα οχήματά της με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά την μεταφορά.

Φωτοβολταϊκό πάρκο στο εργοστάσιο καφέ της Nestlé εντός του 2023
Σύντομα θα ολοκληρωθεί και η νέα αποθήκη του εργοστασίου της Nestlé Ελλάς στα Οινόφυτα, που θα προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης 2.000 τόνων καφέ. Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο εκδήλωσης της εταιρείας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Καφέ, κατά την οποία παρουσιάστηκε και το Σχέδιο NESCAFÉ 2030, που στοχεύει στην 100% υπεύθυνη προμήθεια του καφέ, έως το 2025 και στην υποστήριξη των καλλιεργητών καφέ για τη μετάβαση στην αναγεννητική γεωργία.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Nestlé Ελλάς, Νίκος Εμμανουηλίδης, αναφέρθηκε στη βιωσιμότητα, ως την κινητήριο δύναμη επιχειρηματικότητας και καινοτομίας της εταιρείας: «Γνωρίζουμε πλέον πολύ καλά το ποσοστό των εκπομπών από τη δραστηριότητα μας στους τομείς των συστατικών, των συσκευασιών, των έμμεσων δραστηριοτήτων μας, των τελικών προϊόντων, της διανομής και της παραγωγής. Αυτή η γνώση καθοδηγεί τις ενέργειες μας προς την επίτευξη των δεσμεύσεων μας».

Για την παραγωγική δραστηριότητα του εργοστασίου και τις βιώσιμες πρακτικές που εφαρμόζονται σε αυτό μίλησε ο Διευθυντής του εργοστασίου του Καφέ των Οινοφύτων, Σοφοκλής Αρβανιτίδης. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Το διάστημα 2018 – 2021 πετύχαμε 80% μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Την τελευταία τετραετία, μέσα από δράσεις όπως η ενεργειακή αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, η αύξηση της παραγωγικότητας των γραμμών παραγωγής, η ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού του εργοστασίου με χρήση φωτιστικών LED και η βελτιστοποίηση του δικτύου πεπιεσμένου αέρα σε συνδυασμό με τη μείωση απωλειών αυτού, έχουμε μειώσει το ενεργειακό μας αποτύπωμα κατά 19%. Και βεβαίως χρησιμοποιούμε ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές. Στα πλάνα μας για το 2023 είναι και η δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου με στόχο να αξιοποιήσουμε περαιτέρω εναλλακτικές πηγές ενέργειας».

ΔΩΔΩΝΗ: Εγκατάσταση Φ/Β Σταθμού στο εργοστάσιο
Η ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον είναι κομμάτι της φιλοσοφίας της εταιρείας, κάτι που αντικατοπτρίζεται στον τρόπο που λειτουργεί καθολικά. Συγκεκριμένα, η ενέργεια που ήδη χρησιμοποιούμε προέρχεται από 100% ΑΠΕ, συνεισφέροντας σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιωσιμότητα του πλανήτη. Επιπλέον, με την εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού σταθμού στο εργοστάσιο στα Ιωάννινα, ισχύος 2,15 MW, θα επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας κατά 25%, μειώνοντας παράλληλα την έκλυση εκπομπών CO2 σημαντικά.

Το έργο υλοποιήθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, με τον καλύτερο τεχνικό εξοπλισμό και τηρώντας τα αυστηρότερα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, σύμφωνα με τα Διεθνή και Εθνικά πρότυπα που αφορούν σε ηλεκτρολογικές εργασίες και εργασίες σε ύψος. Για την εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκαν 3.675 φωτοβολταϊκά πλαίσια της κατασκευάστριας εταιρείας JA SOLAR ισχύος 585W, 10 μετατροπείς της κατασκευάστριας εταιρείας HUAWEI (μοντέλο SUN2000-215KTL-H0) και βάσεις στήριξης ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ. Η τοποθέτηση ήταν συνδυαστική και περιλάμβανε διαφορετικές επιφάνειες της στέγης του εργοστασίου όπως, μεταλλικές στέγες, στέγες από μπετό και τα διαθέσιμα δώματα. Ο σταθμός συνδέθηκε με απόλυτη επιτυχία στη Μέση Τάση του εργοστασίου και η συνολική εγκατάσταση συνδέθηκε με το δίκτυο, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία και τη σταθερότητα του συστήματος. Χάρη στο έργο αυτό η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. επιτυγχάνει μείωση στην έκλυση 2365 τόνων CO2 ετησίως, συνεισφέροντας σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Ο Μιχάλης Παναγιωτάκης Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΩΔΩΝΗ δήλωσε: «Με την εγκατάσταση του Φωτοβολταικού Σταθμού ισχύος 2,15 MW στοχεύουμε στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της εταιρείας μας και στην αύξηση της αειφορίας της επιχείρησής μας. Το φωτοβολταϊκό πάρκο θα παράγει καθαρή ενέργεια που θα χρησιμοποιείται στην παραγωγή των προϊόντων μας, μειώνοντας την εξάρτησή μας από την παραδοσιακή ενέργεια. Αυτή η επένδυση θα έχει θετικό αντίκτυπο στην εταιρεία μας, καθώς θα μας βοηθήσει να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας και θα βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας στην αγορά. Παράλληλα, θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους μας για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

Samaria: Από φωτοβολταϊκά το 35-40% της ετήσιας ανάγκης σε ρεύμα
Επένδυση ενεργειακής αναβάθμισης αξίας 500.000 ολοκλήρωσε στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της η ΕΤΑΝΑΠ ΑΕ-Samaria. Η Κρητική βιομηχανία εμφιάλωσης του νερού Samaria, με κύριο στόχο τη μείωση του περιβαλλοντολογικού της αποτυπώματος εγκατέστησε στη βιομηχανική μονάδα στον Στύλο Αποκόρωνα 2.064 φωτοβολταϊκά πάνελ ισχύος 928,80 KW. Πρόκειται μία από τις μεγαλύτερες συνδεδεμένες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων net metering στην Κρήτη, η οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Prime Energy A.E με έδρα στα Χανιά. To συγκεκριμένο έργο αποτελεί μάλιστα συνέχεια της πρώτης επένδυσης της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε πίσω στο 2010 με την εγκατάσταση δύο φωτοβολταϊκών ισχύος 80 kW. Τα νέα φωτοβολταϊκά θα καλύψουν το 35-40% της ετήσιας ανάγκης της Κρητικής βιομηχανίας σε κατανάλωση ρεύματος και θα μειώσει την απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον κατά 386 τόνους σε ετήσια βάση. Αναφορικά με τη νέα επένδυση ο Μανώλης Αποστολάκης, Πρόεδρος της εταιρείας δήλωσε: «H ευθύνη μας απέναντι στο περιβάλλον, αποτελεί για την εταιρεία μας ένα από τα θέματα που έχει υψηλή προτεραιότητα στο στρατηγικό μας σχεδιασμό. Πιστεύαμε πάντοτε ότι η βιομηχανία οφείλει να προχωρεί σε ενέργειες μείωσης του περιβαλλοντολογικού της αποτυπώματος συμβάλλοντας έτσι στην παράδοση ενός καθαρού πλανήτη στις επόμενες γενιές».

ΤΙΤΑΝ: Επόμενο βήμα η επίγεια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο Usje
Στο δρόμο του Τιτάνα προς το στόχο του net zero, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση έργου «πράσινης» ενέργειας στις εγκαταστάσεις Ομίλου στη Βόρεια Μακεδονία. Όπως σημειώνει ο Όμιλος, το 10% των ημερήσιων ενεργειακών αναγκών του εργοστασίου στο Usje θα προέρχεται πλέον από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η τρέχουσα φάση αφορούσε την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ οροφής σε έκταση 15.000 m², ενώ στην επόμενη φάση ο Όμιλος εξετάζει τοποθεσίες για την επίγεια εγκατάσταση περαιτέρω πάνελ.
Το ηλιακό σύστημα, το οποίο έχει συνολική μέγιστη απόδοση 3 μεγαβάτ (MWp), θα μπορεί να παράγει 3.600 μεγαβατώρες (MWh) ετησίως, γεγονός που όχι μόνο συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και στην άμεση μείωση των έμμεσων εκπομπών CO2 κατά 3,200 μετρικούς τόνους ετησίως. Η επένδυση των 2 εκατομμυρίων ευρώ είναι μέρος μιας σειράς έργων που στοχεύουν στον ενεργειακό μετασχηματισμό του Usje και θα συμβάλλουν στον στόχο του Ομίλου για συνεχή βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητάς του. Το Usje αποτελεί το πρώτο εργοστάσιο τσιμέντου στη χώρα που ξεκίνησε να υποκαθιστά τα ορυκτά καύσιμα με εναλλακτικά καύσιμα, ενώ σχεδιάζει να συνεχίσει να αναζητά πηγές ενέργειας με χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα.

Νέο Φ/Β σύστημα αυτοπαραγωγής ρεύματος της Watera Ελλάς
Η Watera Ελλάς ABEE, στα πλαίσια της ευρύτερης στρατηγικής της για μία βιώσιμη ανάπτυξη με περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος σε συνδυασμό με μείωση των λειτουργικών της δαπανών, έθεσε σε λειτουργία ένα νέο φωτοβολταϊκό σύστημα (Φ/Β) ισχύος 100 kWp.
Το νέο Φ/Β σύστημα εγκαταστάθηκε στη βιομηχανική στέγη του ιδιόκτητου κτιρίου της εταιρείας στο ΒΙΟ.ΠΑ. Άνω Λιοσίων. Το συγκεκριμένο Φ/Β σύστημα έχει σχεδιαστεί και διαστασιολογηθεί προκειμένου να καλύψει το 100% της ετήσιας κατανάλωσης ρεύματος του συγκεκριμένου κτηρίου της Watera Ελλάς. Η διάρκεια ζωής του Φ/Β συστήματος εκτιμάται ότι είναι 25 χρόνια, ενώ η απόσβεση της επένδυσης, με βάση το τρέχον κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, εκτιμάται στα 2 χρόνια.