Το πράσινο φως στην επένδυση της εταιρείας «ΤΟ ΤΑΨΙ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» άναψε με απόφαση του ο Προϊσταμένος Γενικής Διεύθυνσης του υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης). Η επένδυση αφορά στη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής έτοιμου φαγητού, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 5.260.705,96 ευρώ και αντίστοιχου συνολικού ενισχυόμενου κόστους.

Η εταιρεία, σκοπός της οποίας είναι η παρασκευή και πώληση έτοιμων γευμάτων (ζεστών και κρύων), οι υπηρεσίες γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου και το χονδρικό εμπόριο μαγειρεμένων ζυμαρικών, ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2017. Στη χρήση του 2018 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) η εταιρεία εμφάνισε τζίρο 435.261 ευρώ από 6.441 ευρώ. Το πάγιο ενεργητικό ανήλθε σε 21.203 ευρώ, το κυκλοφορούν ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 365.069 ευρώ, οι υποχρεώσεις της στα 360.869 ευρώ, και τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως διαμορφώθηκαν σε ζημιά 27.803 ευρώ από ευρώ ζημιά 1.793 ευρώ.