Εγκρίθηκε η υπαγωγή στον Αναπτυξιακό νόμο της νέας επένδυσης της εταιρείας ΕΤΠΑ PACKAGING AEEE. Η επένδυση αναφέρεται στη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής τυπωμένων σωληναρίων τύπου Laminate και επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας εκτύπωσης ετικετών και είναι συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 5.047.567,67 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές της επιδόσεις ο τζίρος της αυξήθηκε το 2019 κατά 3% ανερχόμενος στα 15,3 εκατ. ευρώ. Τα ανοικτά υπολοιπα των πελατών παρέμειναν σχεδόν στο ιδιο ύψος (5,79 εκατ. ευρώ). Η εταιρεία λόγω της ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας αποφάσισε να αυξήσει την ποσότητα των αποθεμάτων της ώστε να μην έχει προβλήματα στην τροφοδοσία της παραγωγής με Α’ ύλες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των αποθεμάτων της κατά 615 χιλ ευρώ από 1,9 εκατ. ευρώ το 2019 σε 2,4 εκατ. ευρώ το 2020.

Επίσης, με στόχο να ενισχύσει την ταμειακή της θέση το 2020 λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, έλαβε δύο νέα δάνεια. Ποσό 2,5 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕ με εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και ποσό 1 εκατ. ευρώ από τη ALPHA BANK αντίστοιχα. Εν τω μεταξύ στις 11/11/2021 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας με το οποίο πιστοποιήθηκε η ολική καταβολή της ΑΜΚ ύψους 399.960 ευρώ.