Και επισήμως εγκρίθηκε η εγκατάσταση της εταιρείας «GREEN LINES MEDICAL PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε έκταση 17,85 στρεμμάτων στην περιοχή της Τρίπολης, μετά τη σχετική δημοσίευση σε ΦΕΚ. Πρόκειται για μία ακόμη νέα επένδυση που αφορά στην καλλιέργεια, επεξεργασία, μεταποίηση και παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

Η επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό για την παραγωγική διαδικασία αλλά και σε άλλα μηχανήματα που δεν μετέχουν στην παραγωγική διαδικασία (π.χ. μηχανήματα πυρόσβεσης, εξυπηρέτησης κτιρίων, κλιματισμού κ.τ.λ.) ανέρχεται σε 4,7 εκατ. ευρώ.

Η μονάδα θα παράγει τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, κατόπιν απόκτησης από τον Ε.Ο.Φ. άδειας δυνατότητας παραγωγής και αντίστοιχης ειδικής έγκρισης κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ3 (γ) 52588/13.8.2018 (Β’ 2840) υπουργικής απόφασης και εφόσον πληρούνται οι τασσόμενες από την ανωτέρω υπουργική απόφαση προϋποθέσεις και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 72268/28.7.2021 (ΓΓΒ 99407/1088/13.9.2021) θετική γνωμοδότηση του ΕΟΦ. Μοναδικός μέτοχος της Green Lines Medical Production IKE είναι η εταιρεία GREEN LINES HOLDING B.V., με έδρα την Ολλανδία, στην οποία μοναδικός εταίρος και διαχειριστής είναι ο Ρώσος Αλεξάντερ Μιχαϊλοβιτς Γκλούκοβ

(Αlexander Mikhaylovich Glukhov).