Στην υλοποίηση μιας νέας μεγάλης επένδυσης προχωρά η εταιρεία Πρόδρομος Παυλίδης. Πριν από λίγες ημέρες, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης) ενέκρινε την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας στον αναπτυξιακό νόμο. Η επένδυση συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 14,285 εκατ. ευρώ αφορά στην επέκταση υφισταμένης μονάδας παραγωγής κονσερβοποιημένων φρούτων και χυμού φρούτου με σκοπό την αύξηση δυναμικότητας.

Στην καρδιά των οπωρώνων ροδάκινων
Η εταιρεία που βρίσκεται στην καρδιά των οπωρώνων ροδάκινων στην Κεντρική Μακεδονία, ιδρύθηκε το 1992 από τον κ. Πρόδρομο Παυλίδη και σύντομα έγινε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες κονσερβοποίησης φρούτων στην Ελλάδα.

Το 2003 η εταιρεία επέκτεινε τη γκάμα και τον όγκο των προϊόντων μέσω μιας κοινοπραξίας με την ALCO (Industrias Alimenticias Mendocinas S.A.) στην Αργεντινή, επιτυγχάνοντας την κάλυψη των αναγκών περισσότερων πελατών παγκοσμίως. Οι δύο εταιρείες διασφαλίζουν μια συνεργασία που παρέχει αξιόπιστα και ποιοτικά προϊόντα και από τα δύο ημισφαίρια του πλανήτη, αξιοποιώντας πλήρως την αντίθετη εποχική παραγωγή.Το 2007 το εργοστάσιο ανακαινίστηκε και ενημερώθηκε με τα τελευταία μηχανήματα, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των γραμμών παραγωγής και η ποιότητα των προϊόντων.

Το 2013 η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά της Ardagh Hellas, ενός προγραμματιστή λύσης μεταλλικών συσκευασιών. Η νέα εταιρεία με την επωνυμία National Can Hellas στόχευε στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση περαιτέρω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου. Το 2014 απέκτησε μια νέα μονάδα παραγωγής χυμών που αύξησε τη συνολική ικανότητα πουρέ φρούτων στους 11.000-12.000 τόνους.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά της στοιχεία για τη χρήση του 2019, οι πωλήσεις της ανήλθαν στα 72,374 εκατ. ευρώ από 60,263 εκατ. ευρώ το 2018 και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 3,4 εκατ. ευρώ από 3,128 εκατ. ευρώ.

Αλεξάνδρα Γκίτση