Στην ίδρυση νέας μονάδας λιπασμάτων προχωρά η εταιρεία MEDILCO HELLAS. Το επενδυτικό της σχέδιο έλαβε το πράσινο φως ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο μετά από σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η επένδυση αναφέρεται στην ίδρυση νέας παραγωγικής μονάδας λιπασμάτων στη θέση Λάκα Λύση ή Τρέπια στη Δημοτική Ενότητα Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 4.865.037 ευρώ.

Στη χρήση του 2019 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) η εταιρεία εμφάνισε πωλήσεις 5.322.590,79 ευρώ έναντι 5.404.476.90 ευρώ που ήταν το 2018, τα λειτουργικά της έξοδα αυξήθηκαν από 846.600,94 ευρώ σε 973.091,90 ευρώ, το μικτό κέρδος της διαμορφώθηκε στο ποσό των 1.170.933,05 ευρώ έναντι 1.141.201,96 ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων της διαμορφώθηκαν σε 45.234,24 ευρώ έναντι κερδών ποσού 122.136,79 ευρώ που είχε πετύχει στη χρήση του 2018.

Στηρίζοντας την εγχώρια παραγωγή
Με περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των λιπασμάτων η εταιρεία προσφέρει πλήρη σειρά λιπασμάτων. Μέσω των κεντρικών γραφείων μας στην Αθήνα και των δύο terminals σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα διακινεί περίπου 150.000 μτ λιπασμάτων, στηρίζοντας την προσπάθεια της Ελληνικής βιομηχανίας και την καθ’ οιανδήποτε τρόπο εγχώρια παραγωγή, εμπορική και μεταποιητική δραστηριότητα, παρέχοντας τις απαραίτητες εγγυήσεις στην μετά την πώληση ανάγκη.

Η εταιρεία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος ενός από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς ομίλους και παραγωγούς ορυκτών παγκοσμίως, της ICL Group, διακινώντας αποκλειστικά όλα τα προϊόντα των εργοστασίων του ομίλου: Fertilizers & Chemicals, Dead Sea Works LTD, Everris International B.V. , Fuentes Fertilizantes, Rotem Amfert Negev, Amega Sciences, Rotem Europe.