Με απόφαση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης), εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ISOMAT».

Η επένδυση αναφέρεται στην κτιριακή και μηχανολογική επέκταση μονάδας παραγωγής Δομικών Χημικών και Κονιαμάτων με σκοπό την αύξηση δυναμικότητας στο Δήμο Χαλκηδόνος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 11.220.000 ευρώ. Το 2020 η εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις 2,84 εκατ. ευρώ έναντι 3,131 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ πέρυσι υλοποίησε νέες επενδύσεις, κυρίως σε μηχανολογικό εξοπλισμό που αφορούν την επέκταση της νέας μονάδας ρευστών.

Η θυγατρική της στην Ρουμανία υλοποιεί επενδύσεις που αφορούν την επέκταση της ήδη υπάρχουσας γραμμής χρωμάτων και σοβάδων, όπως επίσης προχωρούν οι διαδικασίες για την έκδοση άδειας γραμμής παραγωγής κονιαμάτων. Παράλληλα η ISOMAT εντείνει τις προσπάθειες για την αύξηση των εξαγωγών στα Βαλκάνια, στις χώρες της Νοτιανατολικής Μεσογείου, στην Ρωσία, στην Αγγλία, στην Μέση Ανατολή, στις χώρες της Βόρειας Αμερικής, καθώς και της Ασίας. Στην χρήση που πέρασε οι εξαγωγές της ανήλθαν στα 21.125.917.69 ευρώ έναντι 19.197.458,53 ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 10,04%.

Στο γεγονός αυτό συντέλεσαν οι θυγατρικές της στο εξωτερικό, καθώς και το «άνοιγμα» που εγχειρήθηκε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στις χώρες της Νοτιανατολικής Μεσογείου, της Κεντρικής Ευρώπης όπως η Γερμανία, της Ρωσίας, καθώς και στις χώρες της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας. Αποφασιστικά συντέλεσε και η εξεύρεση νέων πελατών σε χώρες που ήδη η εταιρεία είχε δραστηριότητα. Οι θυγατρικές της σε Τουρκία, Σλοβενία και Ρωσία συνέχισαν την εμπορική τους δραστηριότητα. Η μονάδα παραγωγής στο ιδιόκτητο οικόπεδο της θυγατρικής της στην Σερβία συνέχισε να δουλεύει παραγωγικά εντός του 2020.