Στην αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας επενδύει η βιομηχανία ΒΙΟΚΥΤ. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο της επένδυσης της εταιρείας, που αφορά στην επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας μονάδας κατασκευής χάρτινης συσκευασίας. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος ξεπερνά τα 5,9 εκατ. ευρώ.

Ανοδική πορεία
Κατά τη χρήση του 2020, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 39.554.589,74 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 2,45%. Επίσης, τα μικτά κέρδη χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των 11.549.587,90 ευρώ, αυξημένα κατά 29,97%, αλλά και ως ποσοστό επί του Κύκλου Εργασιών σε 29,20% το 2020 από 23,02% το 2019. Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε 5.427.154,30 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 85,42% και αντίστοιχα τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν επίσης αυξημένα κατά 90,37% και ανήλθαν σε € 5.250.531,43 ευρώ. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε 3.853.130,95 ευρώ, αυξημένα κατά 97,01%.

Σημαντικές επενδύσεις σε εξοπλισμό και τεχνογνωσία
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1973 με σκοπό την κατασκευή συσκευασιών από κυματοειδές χαρτόνι. Το 1980 μεταφέρθηκε σε ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις στις Αχαρνές Αττικής ενώ από το 2000 δραστηριοποιείται και λειτουργεί στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Είναι από τις παλαιότερες Ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα των προϊόντων από κυματοειδές χαρτόνι καθώς και στον σχεδιασμό και την παραγωγή χαρτοκιβωτίων.

Η εταιρεία αποτελεί μέλος της Dunapack Packaging, του ομίλου Prinzhorn, ο οποίος το 2016 απέκτησε το 100% των μετοχών της ΒΙΟΚΥΤ. Ο όμιλος Prinzhorn απασχολεί πάνω από 9.800 εργαζόμενους, έχει παρουσία σε 16 χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους της Ευρωπαϊκής αγοράς στους τομείς της ανακύκλωσης, παραγωγής χαρτιού και προϊόντων συσκευασίας.

Από αυτό το χρονικό σημείο και μετά, η ΒΙΟΚΥΤ είναι ευρύτερα γνωστή με την διακριτική επωνυμία «Dunapack Packaging Hellas». Σημαντικές επενδύσεις σε εξοπλισμό και τεχνογνωσία, συνέβαλαν προκειμένου να δημιουργηθεί μια εξελιγμένη παραγωγική μονάδα, με πιο πρόσφατο το επενδυτικό πλάνο, του οποίου ο πρώτος κύκλος ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Το δεύτερο εξάμηνο του 2019 ξεκίνησε η υλοποίηση του δεύτερου κύκλου του επενδυτικού πλάνου, με ορίζοντα υλοποίησης του το τέλος του 1ου εξαμήνου του 2021. Περιλαμβάνει την εκ νέου επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων, στην οποία έχει προβλεφθεί επέκταση της αποθήκης ετοίμου και Α’ υλών, αναβάθμιση της μηχανής παραγωγής χαρτονιού καθώς και νέες κυτιοποιητικές μονάδες παραγωγής.