Η SABO Environmental ανακοίνωσε ότι ανέλαβε την κατασκευή της νέας γραμμής αποδεματοποίησης RDF για το εργοστάσιο του ΤΙΤΑΝΑ. Πιο συγκεκριμένα, η σύγχρονη γραμμή θα παραλαμβάνει το RDF υλικό σε μορφή δεμάτων, το οποίο θα αποδεματοποιείται, και θα τροφοδοτείται σε υφιστάμενο σύστημα παραλαβής χύδην για περαιτέρω δοσομέτρηση προς χρήση στην κεντρική γραμμή παραγωγής του εργοστασίου.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός, κατασκευή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της μονάδας ώστε το έργο να παραδοθεί «με το κλειδί στο χέρι». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα μονάδα θα συμβάλλει στην ενεργειακή αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας (καύσιμο RDF) αντί συμβατικών (ορυκτά) μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγικής διαδικασίας.