Ο Όμιλος Puratos αποκάλυψε τη νέα του εταιρική ταυτότητα, παρουσιάζοντας νέο λογότυπο και motto. Το νέο λογότυπο αποτελεί έκφραση όσων αντιπροσωπεύει η εταιρεία και της αξίας που έχουν για την ίδια οι πελάτες, το ανθρώπινο δυναμικό και οι συνεργάτες της. Έχει διατηρήσει τον μονόκερο ως το εταιρικό της σύμβολο, τον οποίο ανανέωσε και τοποθέτησε με διαφορετικό τρόπο κοντά στο εμπορικό της όνομα, ενώ το νέο motto «Food Innovation for Good», αντιπροσωπεύει τη φιλοδοξία της να αυξήσει τον θετικό της παγκόσμιο αντίκτυπο με τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων τροφίμων.