Ολοκληρώθηκε το έργο αυτοματοποίησης παραγωγής, αποθήκης και διαχείρισης πρώτων υλών στο νέο εργοστάσιο της Viopol στα Οινόφυτα Βοιωτίας, ένα ακόμα έργο στο τομέα της Χημικής Βιομηχανίας από τις εταιρείες Acmon Systems & Acmon Data του Ομίλου Acmon.

Ειδικότερα, η Acmon Systems σχεδίασε, εγκατέστησε και παρέδωσε, ένα πλήρως λειτουργικό και αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης πρώτων υλών, για την παραγωγή ειδικών προϊόντων πολυουρεθάνης σε υγρή μορφή.

Μέσω μιας καινοτόμας εφαρμογής αυτοματισμού αλλά και λειτουργίας σε επίπεδο χρήστη, που πλαισιώθηκε από ειδικές κατασκευές ανοξείδωτων δεξαμενών και ομογενοποιητών, η Acmon Systems κατάφερε να ελέγξει και να διασφαλίσει σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας, την ασφαλή διαχείριση χημικών πρώτων υλών αλλά και την δοσομέτρηση αυτών με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

Πρώτες ύλες όπως πολυόλες, καταλύτες, επιβραδυντικά και άλλα πρόσθετα σε μορφή σκόνης, στο εξής εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία με πλήρη καταγραφή και ασφάλεια.
Μέσω των εφαρμογών TracePro Ware-house Management System – WMS στη διαχείριση της αποθήκης Α΄ Υλών και της αποθήκης έτοιμων προϊόντων, και την εφαρμογή TracePro Manufacturing Execution System MES σε διασύνδεση με το ERP (SoftOne) του εργοστασίου, η Acmon Data παρέχει αυτοματοποιημένη πληροφόρηση και ανταλλαγή δεδομένων από τους χώρους της παραγωγής και της αποθήκης προς την διοίκηση, διαθέτοντας σε πραγματικό χρόνο τόσο στοιχεία παραγωγής και αποθεμάτων όσο και παραγωγικότητας και ιχνηλασιμότητας.