Πρώτος Επιλέξιμος Επενδυτής για την πώληση του ακινήτου που βρίσκεται στον πρώην εργοταξιακό χώρο του έργου ζεύξης Ρίο – Αντίρριο αναδείχθηκε η εταιρεία Παύλος Ν. Πέττας ΑΒΕΕ, έναντι προσφερόμενου Οικονομικού Ανταλλάγματος που ανέρχεται στο ποσό των 2.885.000 ευρώ. Τα παραπάνω γνωστοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για Οικονομικό Αντάλλαγμα που είναι υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου το οποίο είχε προσφερθεί στην προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία για το ίδιο ακίνητο. Το ακίνητο έχει συνολική έκταση περίπου 165 στρεμμάτων και βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας. Το πώς σκοπεύει η εταιρεία να αξιοποιήσει το νέο της απόκτημα δεν είναι ακόμα γνωστό, ωστόσο η Παύλος Ν. Πέττας ΑΒΕΕ διαθέτει ήδη δύο εγκαταστάσεις και δραστηριοποιείται σε πληθώρα κλάδων, όπως αυτοί των ελαίων και των πρώτων υλών, της σαπωνοποιίας, των βιοκαυσίμων και της παραγωγής πράσινης ενέργειας.