Νέα επένδυση και από την εταιρεία Μανδρέκας. Το επενδυτικό σχέδιο συνολικού ενισχυόμενου και επιλέξιμου κόστους 2,96 εκατ. ευρώ αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων που βρίσκεται στην Κόρινθο. Το 2020 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 5.336.071,96 ευρώ, το κόστος των πωληθέντων σε 4.670.280,12 ευρώ, το μικτό αποτέλεσμα κέρδος σε 665.791,84 ευρώ ενώ προέκυψαν ζημιές 361.085,61 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η κορινθιακή εταιρεία γαλακτοκομικών, έχοντας πάνω από 60 χρόνια παράδοσης στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, θέλησε να φέρει πιο κοντά σε κάθε καταναλωτή φρέσκα γαλακτοκομικά από αγνές, ελληνικές πρώτες ύλες κρατώντας σε ισορροπία την υψηλή ποιότητα με τις προσιτές τιμές. Στο πλαίσιο αυτό δημιούργησε την αλυσίδα καταστημάτων «Μικρά μεΓάλα», μια σειρά πρατηρίων γαλακτοκομικών.