Την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με δ.τ. «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Η νέα επένδυση αφορά στην επέκταση μονάδας παραγωγής τυροκομικών με παράλληλη παραγωγή νέων προϊόντων συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.272.000 ευρώ.

Η βιομηχανία έχει έδρα τον Παραπόταμο Τρικάλων και κύριες δραστηριότητές της αποτελούν η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία παντός είδους τυριών, τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων και των υποπροϊόντων αυτών, την εισαγωγή των προϊόντων αυτών στην Ελλάδα από το εξωτερικό και την εξαγωγή αυτών σε οιαδήποτε χώρα του εξωτερικού. Στόχοι της εταιρείας είναι η κατανόηση και ικανοποίηση των ξεχωριστών αναγκών των πελατών και η δημιουργία εποικοδομητικών σχέσεων σταθερής συνεργασίας.
Στη χρήση του 2019 εμφάνισε πωλήσεις 6,9 εκατ. ευρώ από 6,74 εκατ. ευρώ το 2018 και κέρδη 77.059 ευρώ έναντι 499.752 ευρώ.