Την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Αντωνία Κυριακάκη ΑΕΒΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Η επένδυση επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 831.511,42 ευρώ αφορά στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης μεταποιητικής μονάδας μέσω της ανέγερσης νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και της προμηθείας νέου μηχανολογικού εξοπλισμού παράγωγης και ειδικών/τεχνικών εγκαταστάσεων. Η εταιρεία που βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης δραστηριοποιείται στην παραγωγή κατεψυγμένων παραδοσιακών Κρητικών προϊόντων διατροφής, καθώς και την παραγωγή ειδών ζύμης.

Με αυτά προμηθεύει μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης , ξενοδοχεία και εστιατόρια της Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδας. Η Εταιρεία διαθέτει τρεις μετόχους και διευθύνεται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το 2019, τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός, ο τζίρος της ανήλθε στα 1.588.234,79 ευρώ έναντι 1.277.798,04 ευρώ σε σχέση με το 2018, οι επενδύσεις σε ενσώματα και μη πάγια περιουσιακά στοιχεία την 31/12/2019 ανέρχονταν σε 1.110.360,44 ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 121.704 ευρώ από 97.446 ευρώ.
Αλεξάνδρα Γκίτση