«Πράσινο» φως έλαβε η υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού νόμου επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ALFA GLASS A.E.», με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. Το επενδυτικό σχέδιο αναφέρεται στη δημιουργία νέας μονάδας με αντικείμενο την κατασκευή πλακών και φύλλων (ακρυλικά προϊόντα, πολυκαρβονικά φύλλα, φύλλα pvc foam) στον Ασπρόπυργο Αττικής, μέσω της αγοράς και διαμόρφωσης κτιρίου καθώς και της προμήθειας μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Το πλάνο είναι συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 602.863 ευρώ. Η εταιρεία ALFA GLASS Α.Ε. συστάθηκε το 1999 από τους κ.κ. Χρήστο Γαρυφάλλου, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Ρουμπάνη, οι οποίοι έχουν πολυετή παράδοση και εμπειρία στον κλάδο των υαλοπινάκων.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Ασπρόπυργο, στη Θέση Κύριλλος δίπλα στην έξοδο 4 της Αττικής οδού. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο (αποθήκες και γραφεία), συνολικού εμβαδού 13.000 τ.μ. Κύριο αντικείμενο της επιχείρησης είναι η εισαγωγή και εμπορία υαλοπινάκων και πλαστικών διαθέτοντας πολύ μεγάλη γκάμα ειδών και διαστάσεων καθώς και των υλικών που τα συνοδεύουν. Πέρυσι η εταιρεία ολοκλήρωσε την προσθήκη 4.000 τετραγωνικών μέτρων στις κύριες εγκαταστάσεις και εξοπλίζεται με υποδομές τελευταίας τεχνολογίας. Κατά τη διάρκεια της περασμένης χρήσης οι πωλήσεις της ανήλθαν στα 9.247.348,11 ευρώ και τα καθαρά της κέρδη στα 553.871,20 ευρώ.

Εν τω μεταξύ από την Τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε. έχει εγκριθεί όριο βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό κεφαλαίου κίνησης ύψους 600.000,00 ευρώ, το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη, ούτε έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού, για την εξασφάλιση του οποίου έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της εταιρίας μέχρι του ποσού των 4.402.054,29 ευρώ υπέρ της Τράπεζας ALPHA BANK.