Το «πράσινο φως» στην υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EUROWATERLAND» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου άναψε ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η επένδυση αφορά στην επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας εμφιάλωσης νερού στη Δ.Ε. Θεωδιαριανών του Δήμου Κεντρικών Τζουρμέκων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 5.442.051,30 ευρώ. Η εταιρεία Πηγές Κωστηλάτας Α.Ε. ιδρύθηκε το 2007 έχοντας ως αποκλειστική δραστηριότητα την εμφιάλωση και διάθεση φυσικού μεταλλικού νερού, η οποία ξεκίνησε το 2011.

Σε υψόμετρο 1450 μ., αναβλύζει το φυσικό μεταλλικό νερό «Πηγές Κωστηλάτας στην Ήπειρο» όπου γίνεται η επιτόπια εμφιάλωσή του. Η διάθεση των προϊόντων γίνεται κυρίως στην Ήπειρο και την Κέρκυρα, ενώ επεκτείνεται συνεχώς με στόχο την κάλυψη όλης της Ελλάδας, αλλά και χωρών του εξωτερικού όπως η Γερμανία, η Κύπρος, η Αλβανία, η Κίνα, τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία.

Η εταιρεία το Φθινόπωρο του 2019 προχώρησε σε αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά 1.238.000 ευρώ, η οποία είχε αποφασιστεί στη γενική συνέλευση των μετόχων της που είχε πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου του 2019. Στη χρήση του 2019 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) ο τζίρος της εταιρείας είχε ανέλθει στα 6,248 εκατ. ευρώ από 5,381 εκατ. ευρώ το 2018 και τα καθαρά κέρδη στις 337.637 ευρώ από 244.814 ευρώ.