Στο πλαίσιο της εκδήλωσης εορτασμού για τα 90 χρόνια της, η Παπαστράτος ανακοίνωσε νέα μεγάλη επένδυση ύψους 125.000.000 ευρώ και παρουσίασε τη στρατηγική της για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η στρατηγική βασίζεται σε 5 πυλώνες (καινοτομία προϊόντων, υποδειγματική λειτουργία, εργαζόμενοι & συνεργάτες, περιβάλλον, κοινωνία) και έχει σαφείς, στόχους με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επίτευξης. Όσον αφορά στην επένδυση, με αυτή:

1. Αυξάνεται η δυναμικότητα παραγωγής του εργοστασίου με εγκατάσταση 2 νέων γραμμών παραγωγής για Θερμαινόμενες Ράβδους Καπνού και 1 νέας γραμμής για Παραγωγή Φίλτρων
2. Αναβαθμίζονται, μόλις τρία χρόνια μετά, οι υπάρχουσες γραμμές παραγωγής Θερμαινόμενων Ράβδων Καπνού για να παράγουν τα προϊόντα της επόμενης γενιάς του IQOS
3. Εκσυγχρονίζεται το Λιθογραφείο με 2 νέες γραμμές Ψηφιακής Εκτύπωσης και την πλήρη ψηφιοποίηση όλων των γραμμών εκτύπωσης
Τα παραπάνω μεταφράζονται σε ενίσχυση της παραγωγικής δυνατότητας, επέκταση των εξαγωγών και αύξηση του Ανθρώπινου Δυναμικού κατά 115 εργαζόμενους.