Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν πριν από λίγες ημέρες ότι πρέπει να απαγορευθεί η καταστροφή υφασμάτων που δεν έχουν πουληθεί, ώστε να μειωθούν τα απορρίμματα μέσω μεγαλύτερης επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Σημειώνεται πως, σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση του ΕΒΕΑ, η κατανάλωση υφασμάτων στην Ευρώπη έχει τον τέταρτο μεγαλύτερο αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή μετά τα τρόφιμα, τη στέγαση και την κινητικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, πως περίπου 5,8 εκατομμύρια τόνοι υφασμάτων πετιούνται κάθε χρόνο στην ΕΕ, περίπου 11 κιλά ανά άτομο, με πολλά από αυτά να καταλήγουν στη χωματερή ή να αποτεφρώνονται. Όσον δε αφορά τη συμφωνία που επετεύχθη στην ΕΕ, αυτή αναφέρει πως οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, που έχουν λιγότερους από 250 εργαζόμενους, θα έχουν μια μεταβατική περίοδο τεσσάρων ετών, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους αναμένεται να εξαιρεθούν από τον νέο κανονισμό.