Έντονος προβληματισμός για σημεία του νομικού πλαισίου που περιορίζουν τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας με αποκλεισμό των επιχορηγήσεων καταγράφηκε στην πρώτη κοινή υβριδική συνεδρίαση των Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής. Επίσης, τέθηκε σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τις λειτουργίες των επιχειρηματικών πάρκων, με έμφαση στην παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων για την ανάπτυξη των περιοχών της Αττικής, όπου υπάρχουν βιομηχανικές συγκεντρώσεις και, εν γένει, μεταποιητικές δραστηριότητες.

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, περιέγραψε βασικές παραμέτρους των παρεμβάσεων που θα στοχεύουν στη δημιουργία ενός δυναμικού φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος. Υπογράμμισε δε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε δυναμική πορεία ανάπτυξης, έκανε αναφορά στα διαρθρωτικά προγράμματα, τα αναπτυξιακά εργαλεία για τη στήριξη των επενδύσεων, για να τονίσει, ιδιαίτερα, ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται σχεδιασμός για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο και ιδιαίτερα στα βιομηχανικά πάρκα, αναφέρθηκε η γενική γραμματέας Βιομηχανίας Θωμαΐς Ευτυχίδου, αναλύοντας στοιχεία της πολιτικής ανάπτυξής τους, καθώς και τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στην εφοδιαστική.