Ο Νίκος Κεραμίδας, Διευθυντής Ευρωπαϊκών και Ρυθμιστικών Θεμάτων της MYTILINEOS, συμμετείχε στο online webinar «Decarbonisation of the Energy Intensive Industries through renewables» που διοργάνωσε η RE4Industry EU project, της οποίας κύριος στόχος είναι να διευκολύνει την μετάβαση της ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Ενέργειας στην υιοθέτηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ο κ. Κεραμίδας μίλησε για πρωτοβουλίες ενεργειακής μετάβασης, όπως αυτή του Green Pool. Κάλεσε να ενισχυθεί η «πράσινη» βιομηχανική παραγωγή της Ευρώπης προς όφελος του περιβάλλοντος, ώστε οι ολοένα και αυξανόμενες παγκόσμιες ανάγκες σε μέταλλα να μην καλύπτονται από παραγωγή τρίτων χωρών με υψηλότερο αποτύπωμα άνθρακα αλλά μέσω της ανώτερης κλιματικά ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η MYTILINEOS πρόσφατα εντάχθηκε στην ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2022», για τη δράση της στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.