Σύμβαση με την Operatori i Sistete Transmetimit SH. a. (OST) υπέγραψε η MYTILINEOS, μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, για την ανάπτυξη και κατασκευή Υποσταθμών Υψηλής Τάσης 400kV στη Δημοκρατία της Αλβανίας. Με την ανάπτυξη του δικτύου στο νότιο τμήμα της χώρας, το Έργο θα συμβάλει στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας, ενισχύοντας τις διασυνδέσεις με τα δίκτυα των γειτονικών χωρών. Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του νέου υποσταθμού «Elbasan 3» και την ενίσχυση και επέκταση του υποσταθμού «Fier». O νέος υποσταθμός Elbasan 3 θα επεκτείνει τον υφιστάμενο υποσταθμό 400/220/30kV του Elbasan 2 με ένα νέο υποσταθμό 400kV για την διασύνδεση των γραμμών μεταφοράς Tirana 2, Zemblak, Fier και της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ θα πραγματοποιηθούν και τροποποιήσεις στον υφιστάμενο υποσταθμό 400/220/30kV του Elbasan 2. Στον Fier, ο υφιστάμενος υποσταθμός 220kV θα επεκταθεί με νέες πύλες και έναν νέο μετασχηματιστή 400/220/35kV. Αυτό είναι το πρώτο ενεργειακό project της MYTILINEOS στην Αλβανία και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών, με τη συμβατική αξία για την MYTILINEOS να ανέρχεται σε €21,173,500.