Η MYTILINEOS προχώρησε στην «
μεγαλύτερη έως σήμερα επένδυση στην ιστορία της», όπως την χαρακτήρισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Ευάγγελος Μυτιληναίος. Συγκεκριμένα, έχει συνάψει συμφωνίες για αγορά από την MYTILINEOS M Renewables χαρτοφυλακίου 5 φωτοβολταϊκών έργων στην Αλμπέρτα του Καναδά από την Westbridge Renewable Energy Corp με αναμενόμενη συνολική ισχύ 1.410 MWdc (1,4 GW) κατά την εμπορική λειτουργία.

Η συναλλαγή πρόκειται να ολοκληρωθεί με αγορά από τη MYTILINEOS όλων των μετοχών των ακόλουθων θυγατρικών της Westbridge: Georgetown Solar Inc., Sunnynook Solar Energy Inc., Dolcy Solar Inc., Eastervale Solar Inc. και Red Willow Solar Inc (Special Purpose Vehicle, συλλογικά «SPVs»). Η Westbridge θα διατηρήσει την κυριότητα των SPV στη διάρκεια ανάπτυξης έως την ολοκλήρωσή, η οποία υπόκειται σε προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Τι περιλαμβάνει το νέο χαρτοφυλάκιο
Τα έργα που αναπτύσσονται από κάθε
SPV αποτελούνται από τα ακόλουθα: • Georgetown – φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 230MWac (278MWdc), στη Vulcan County της Alberta. • Sunnynook – φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 280 MWac (332 MWdc), στην περιοχή της Alberta. • Dolcy – φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 200 MWac (246 MWdc), στο Wainwright της Alberta.• Eastervale – φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 300 MWac (274 MWdc), στο Provost της Alberta.• Red Willow – φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 225 MWac (280 MWdc), στο Stettler County της Alberta.

H απόδοση των έργων
Κατά την έναρξη λειτουργίας τους, τα
έργα αναμένεται:

• Να παράγουν 2,1 TWh ετησίως «πράσινης» ενέργειας, που θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 200.000 νοικοκυριών για ένα έτος ή να εξαλείψουν τις εκπομπές 330.000 αυτοκινήτων.

• Να αποτελούν συνολική επένδυση ύψους 1,7 δισ. καναδικών δολαρίων (CAD) (1,16 δισ. ευρώ) (εξαιρουμένου του εξοπλισμού για συστήματα μπαταριών BESS), η οποία θα εκταμιευθεί (εκτός από την προκαταβολή) στις διάφορες φάσεις ανάπτυξης και κατασκευής του έργου, με αναμενόμενη ολοκλήρωση το 2026-2027. Η επένδυση (capex) αναμένεται να κατανεμηθεί ισομερώς σε περίοδο 4 ετών.

• Τα δύο πιο ανεπτυγμένα έργα, Georgetown και Sunnynook (περίπου 610 MW) αναμένεται να είναι «έτοιμα προς κατασκευή» «RTB») μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ τα υπόλοιπα τρία έργα (περίπου 800 MW) βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης και το RTB αναμένεται μέχρι τα μέσα του 2024.

• Όλα τα Έργα έχουν υποβάλει αίτηση ή/
και έχουν εγκριθεί για την εγκατάσταση και χρήση συστημάτων συσσωρευτών και αποθήκευσης ενέργειας («BESS»), συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 1.200 MWh για το συνολικό χαρτοφυλάκιο. Η εν λόγω συναλλαγή είναι η πρώτη τέτοιου είδους για την MYTILINEOS στην Β. Αμερική, σε συνέχεια της διεθνούς στρατηγικής της για αναζήτηση ευκαιριών σε χώρες και περιοχές με υψηλό εμπορικό ενδιαφέρον και φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον. Ο Καναδάς ανακοίνωσε πρόσφατα ειδικά κίνητρα για επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες όπως απευθείας επιχορηγήσεις ή πίστωση φόρου για επενδύσεις σε καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, οι οποίες μπορούν να παρέχουν έως και 30% επί των επιλέξιμων κεφαλαιουχικών δαπανών ορισμένων έργων παραγωγής ενέργειας που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές για στήριξη της «πράσινης» μετάβασης σε όλες τις επαρχίες του Καναδά.