Η MYTILINEOS καταγράφει φέτος νέα ιστορικά επίπεδα κύκλου εργασιών και κερδοφορίας, ενώ παράλληλα επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος προετοιμάζοντας τη μετάβαση σε ακόμη πιο αυξημένα οικονομικά μεγέθη τα αμέσως επόμενα έτη, σε ευθυγράμμιση με τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει. Η εταιρεία έχει λάβει στοχευμένα μέτρα, ιδιαίτερα αναφορικά με το ενεργειακό κόστος, που αφενός διασφαλίζουν την επίτευξη νέας ιστορικά υψηλής κερδοφορίας το 2021, αλλά επιπλέον θέτουν τη βάση για αλλαγή επιπέδου των οικονομικών επιδόσεών της από το επόμενο έτος.

Σταδιακά εισέρχονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικές επενδύσεις, αναφορικά με την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας Αλουμινίου και Αλουμίνας στους 250.000 τόνους (project NEW ERA 250) -εκ των οποίων το 26% θα προέρχεται από ανακυκλωμένο Αλουμίνιο- και κατά 25 χιλ. τόνους αντίστοιχα, με την ολοκλήρωση της κατασκευής νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 826MW καθώς και με την ολοκλήρωση ανάπτυξης και την κατασκευή νέων μονάδων ΑΠΕ, συνολικής ισχύος πάνω από 2,5GW στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €1.698,1 εκατ. έναντι €1.341,0 εκατ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 27%. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €241,2 εκατ. έναντι €234,5 εκατ. κατά το Εννεάμηνο του 2020, επωφελούμενα από τη σημαντικά βελτιωμένη επίδοση του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, που επανήλθε σε κερδοφορία μετά την ανάληψη νέων συμβάσεων το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τις σταθερά ισχυρές επιδόσεις του Τομέα Μεταλλουργίας.

Στη μεταλλουργία το 28,4% του τζίρου
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €115,2 εκατ. για το Εννεάμηνο του 2021, αυξημένα κατά 13% σε σύγκριση με τα €101,8 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τομέας της Μεταλλουργίας στο Εννεάμηνο κατέγραψε κύκλο εργασιών €482,3 εκατ., που αντιστοιχεί σε 28,4% του συνολικού κύκλου εργασιών, γεγονός που αποδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε στη διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου.