Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα «DeReAL: Σχεδιασμός και Έλεγχος Παραγωγής Ανακυκλωμένων Προϊόντων Αλουμινίου Χαμηλού Ενεργειακού και Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος» από την εταιρεία Mytilineos – Energy & Metals και σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΒΕΤΑΜ – MIRTEC.

Οι στόχοι του «DeReAL»
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο και χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, είχε ως στόχο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση της Mytilineos, την ανάπτυξη υψηλών προδιαγραφών προϊόντων αλουμινίου για βιομηχανίες έλασης, με την προσθήκη μεταχειρισμένων προϊόντων και απορριμμάτων αλουμινίου (Scrap) στο πρωτόχυτο μέταλλο.

Η μεθοδολογία του προγράμματος
Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «DeReAL: Σχεδιασμός και Έλεγχος Παραγωγής Ανακυκλωμένων Προϊόντων Αλουμινίου Χαμηλού Ενεργειακού και Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος» επέτρεψε την παραγωγή προϊόντων ανακυκλωμένου (δευτερόχυτου) αλουμινίου που χαρακτηρίζονται από χαμηλότερο περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα, καθώς οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης των πρώτων υλών και της κατανάλωσης ενέργειας κατά 25% ανά τόνο παραγόμενου προϊόντος, ενώ διασφάλισε την υψηλή ποιότητα των τελικών προϊόντων, με τις τελικές ιδιότητες να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του πελάτη. «Η Mytilineos – Energy & Metals επενδύει συνεχώς σε έξυπνες, φιλικές προς το περιβάλλον, και καινοτόμες τεχνολογίες, με απώτερο στόχο ένα βιώσιμο αύριο» αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία Mytilineos σε ανάρτηση της.