Η MYTILINEOS Energy & Metals υπέγραψε συμφωνία εξαγοράς του 100% των μετοχών της IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ. Η συμφωνία αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων για εξόρυξη βωξίτη στην περιοχή της Φωκίδας, που πλέον θα εντάσσονται στον Κλάδο Μεταλλουργίας της MYTILINEOS. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MYTILINEOS, Ευάγγελος Μυτιληναίος, δήλωσε: «Η συμφωνία με την IMERYS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην διαχείριση ορυκτών παγκοσμίως, για την εξαγορά της IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ, σηματοδοτεί ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για τον Κλάδο M Metals της MYTILINEOS, καθώς καθετοποιείται περαιτέρω και πλήρως, ενώ διασφαλίζεται μακροχρόνια ο εφοδιασμός του εργοστασίου Αλουμίνιον της Ελλάδος, της μοναδικής καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας, πρωτόχυτου αλουμινίου και σπάνιων γαιών στην Ε.Ε..

Η βιομηχανία αλουμινίου και αλουμίνας εισέρχεται σε μία περίοδο προσανατολισμένη σε μακροχρόνια ανάπτυξη, που σε συνάρτηση με την νέα βιομηχανική μονάδα παραγωγής αλουμίνας που σχεδιάζουμε, δύναται να επεκτείνει την ετήσια παραγωγική της δυναμικότητα σε 1.250.000 τόνους ένυδρης αλουμίνας». Με τη συμφωνία, ενισχύεται σημαντικά ο Κλάδος M Metals, καθώς αυξάνεται η δυναμικότητα παραγωγής βωξίτη της εξορυκτικής δραστηριότητας που διαθέτει ήδη η MYTILINEOS μέσω της Δελφοί-Δίστομον, της οποίας η ετήσια παραγωγή ανέρχεται στους 570.000 τόνους βωξίτη.

Σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο η επένδυση θα καταστήσει το Αλουμίνιον της Ελλάδος έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενώ η Ελλάδα θα βρίσκεται πλέον στις 12 μεγαλύτερες χώρες παραγωγής αλουμίνας παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις του Ομίλου επιτρέπουν την υποστήριξη του εφοδιασμού της Ευρώπης με κρίσιμες πρώτες ύλες. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα καταβληθεί τίμημα 10 εκατ. ευρώ στην IMERYS, ενώ η MYTILINEOS θα έχει την υποχρέωση να προμηθεύει με συγκεκριμένες ποσότητες βωξίτη την γαλλική εταιρεία για περίοδο τεσσάρων ετών. Η MYTILINEOS θα επενδύσει επιπλέον 100 εκατ. περίπου για έρευνα και ανάπτυξη υπαρχόντων και νέων κοιτασμάτων, για περιβαλλοντικές αναπλάσεις, όπου απαιτούνται, καθώς και για ανανέωση εξοπλισμού.