Η Βιώσιμη Ανάπτυξη «αποτελεί την κινητήρια δύναμη» της Mytilineos, όπως διαμηνύει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Ευ. Μυτιληναίος στο εισαγωγικό σημείωμα της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. «Στοχεύουμε στη δημιουργία μακροπρόθεσμης βιώσιμης αξίας, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης στην άσκηση της δραστηριότητάς μας, που συνδυάζει τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, τη βιομηχανική ανάπτυξη και την κερδοφορία πάντα με όρους κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας», τονίζει χαρακτηριστικά. Δίνοντας έμφαση στην παραγωγική δραστηριότητά της, αξίζει να σημειώσουμε μερικά από τα επιτεύγματα της Mytilineos στο περιβαλλοντικό κομμάτι και συγκεκριμένα στους παρακάτω 6 πυλώνες.

Κλιματική Αλλαγή:
• Δημοσιοποίησε για πρώτη φορά τις έμμεσες εκπομπές Scope 3 από τις ανάντη και κατάντη δραστηριότητές της όπως και στοιχεία για την προσαρμογή της στην κλιματική αλλαγή, μέσω του του διεθνούς οργανισμού CDP.
• Ενισχύει σταθερά με επενδύσεις σε έργα Α.Π.Ε. την παραγωγή καθαρής ενέργειας, η οποία το 2021 ανήλθε στο 9,7% της συνολικής της παραγωγής, αυξημένη κατά 12,8% σε σχέση με το 2020.
• Oι απόλυτες άμεσες και έμμεσες εκπομπές CO2 (Scope 1 & Scope 2) κατέγραψαν μείωση κατά 12,4% σε σχέση με τα επίπεδα του 2019. Επίσης μειώθηκε περαιτέρω, κατά 2%, η συνολική ποσότητα εκπομπών NOx/SΟx, και κατά 48,3% η ποσότητα εκπομπών σωματιδίων σε σχέση με το 2020.

Περιβαλλοντική διαχείριση:
• Εφαρμόζει πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2015 σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε συνδυασμό με τη συστηματική εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας.
• Το 2021, οι δαπάνες της εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος ανήλθαν σε €82,8 εκατ., ενώ δεν υπήρξαν περιστατικά ρύπανσης από την παραγωγική της δραστηριότητα.

Κυκλική οικονομία:
• Αύξησε την παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου, χρησιμοποιώντας scrap αλουμινίου ως πρώτη ύλη, που ανήλθε στο ~20% της συνολικής παραγωγής της εταιρείας, συμβάλλοντας σημαντικά στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των αέριων εκπομπών.
• Το ποσοστό στερεών αποβλήτων που ανακυκλώθηκε και επαναχρησιμοποιήθηκε, εντός του 2021, αυξήθηκε στο 25%. Το ποσοστό υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων, περιορίστηκε στο 2,0%. Η συνολική ποσότητα των επικίνδυνων αποβλήτων μειώθηκε κατά σχεδόν 19% από το 2020.

Έρευνα & Ανάπτυξη: Συμμετοχή του Τομέα Μεταλλουργίας σε 24 ευρωπαϊκά προγράμματα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών αξιοποίησης των καταλοίπων βωξίτη, με τις συνολικές επενδύσεις R&D της Mytilineos να αγγίζουν τα €2,5 εκατ.

Οικολογικές Επιδράσεις: Κατά τη διάρκεια του 2021 συνέχισε την εξορυκτική της δραστηριότητα με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο, αυξάνοντας το ποσοστό αποκατάστασης του συνόλου της εκμεταλλεύσιμης περιοχής στο 84% χωρίς να δεσμεύει παράλληλα νέες εκτάσεις.

Νερό: Το 2021, η συνολική άντληση φρέσκου νερού ανήλθε σε 5,6 χιλ. ML, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση κατά 2,1%. Ωστόσο, η ποσότητα νερού που επαναχρησιμοποιήθηκε σε άλλες μονάδες της εταιρείας, αποτρέποντας επιπλέον ποσότητα άντλησης, ανήλθε σε 7,5 ML, αυξημένη κατά 10,7% από το 2020.