Υπεγράφη η σύμβαση του έργου κατασκευής της νέας Εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 400 kV που θα συνδέσει το νέο ΚΥΤ Κορίνθου με το ΚΥΤ Κουμουνδούρου στην Αττική. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 77,02 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και ανάδοχος είναι η κοινοπραξία των εταιρειών MYTILINEOS – ATEΡΜΩΝ. Η περάτωση του project, που τοποθετείται χρονικά το πρώτο εξάμηνο του 2026, θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση του λεγόμενου «Ανατολικού Διαδρόμου» για διασύνδεση της Πελοποννήσου στο Σύστημα Υπερυψηλής Τάσης.

Η νέα Γραμμή Μεταφοράς, μήκους περίπου 86 χλμ., συνιστά κρίσιμο έργο καθώς με τη λειτουργία του θα αυξήσει δραστικά την ικανότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Πελοποννήσου και Αττικής. Θα βελτιώσει σημαντικά την ευστάθεια των τάσεων στο ηλεκτρικό σύστημα της Νότιας Ελλάδας και θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού, εξασφαλίζοντας την Πελοπόννησο σε οποιονδήποτε συνδυασμό παραγωγής φορτίου.

Τέλος, θα βελτιώσει την ασφάλεια λειτουργίας σε συνθήκες αυξημένης διείσδυσης ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια και επιχορήγηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΤΑΑ. Συνδυάζεται δε με το έργο της αναβάθμισης του ΚΥΤ Κουμουνδούρου (με ανάδοχο τη MYTILINEOS) που θα εξυπηρετήσει τη σύνδεση του Ανατολικού Διαδρόμου και επίσης συγχρηματοδοτείται από το TΑΑ.