Η αύξηση του κόστους πρώτων υλών και των εξόδων παραγωγής άφησε το αποτύπωμά της στα μεγέθη της αλευροβιομηχανίας Μύλοι Λούλη, η οποία αν και εμφάνισε αύξηση πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας στο α’ εξάμηνο, είδε τα περιθώρια λειτουργικού κέρδους της να πιέζονται εξαιτίας της απορρόφησης των ανατιμήσεων.

Ο Όμιλος εμφάνισε πωλήσεις 60,97 εκατ. ευρώ με αύξηση 11,83% και σε επίπεδο εταιρείας 54,25 εκατ. ευρώ με αύξηση 13%. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 9,92 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 8,69 εκατ. ευρώ για την εταιρεία, μειωμένο κατά 10,8% και στις δύο περιπτώσεις λόγω της γενικότερης αύξησης του κόστους των υλικών παραγωγής αλλά και της διατήρησης των τιμών πώλησης στα ίδια επίπεδα. Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν σε 1,44 εκατ. ευρώ, ενώ για την εταιρεία ανήλθαν σε 1,35 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων περιορίστηκαν σε 1,65 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και σε 1,45 εκατ. ευρώ για την εταιρεία.

Το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε για τον Όμιλο σε 2,71% και για την εταιρεία σε 2,68%. Πάντως για το β’ εξάμηνο του 2021, η διοίκηση προβλέπει βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία σε σχέση τόσο με το α’ εξάμηνο του 2021, όσο και με το αντίστοιχο β’ εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Εμφανίζεται επιφυλακτική ενόψει των εξελίξεων στο μέτωπο της πανδημίας, αλλά εκτιμά ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα, οι προοπτικές παραμένουν θετικές.