Κοινό ομολογιακό δάνειο με ονομαστική αξία 25 εκατ. ευρώ σύναψε με τη Eurobank η εταιρεία Μύλοι Κεπενού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, στόχος της σύμβασης είναι, μεταξύ άλλων, η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

«Η εταιρεία με την επωνυμία «Μύλοι Κεπενού Α.Β.Ε.Ε. – Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία», κατ άρθρ. 17 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (MAR), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί με την παρούσα σε αυτό, ότι την Τρίτη 08.11.2022, υπογράφηκε μεταξύ αυτής και της ομολογιούχου δανείστριας τράπεζας Eurobank Ανώνυμης Εταιρείας το πρόγραμμα εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων καλύψεως και διορισμού πληρεξούσιου καταβολών και εκπροσώπου ομολογιούχων δανειστών, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000 ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, με ιδιωτική τοποθέτηση» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, σημειώνεται πως πληρεξούσιος καταβολών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων δανειστών ορίστηκε η ομολογιούχος δανείστρια τράπεζα Eurobank Α.Ε Πέραν της αναχρηματοδότησης υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας η δανειακή σύμβαση θα αξιοποιηθεί και για την εξυπηρέτηση των εν γένει επιχειρηματικών σκοπών και δραστηριοτήτων αυτής.

Η δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε το 1952, όταν ο ιδρυτής της,  Δημήτριος Γ. Κεπενός, δημιούργησε τον πρώτο νερόμυλο στην Περιβόλα Πατρών εξυπηρετώντας τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Οι καθαρές πωλήσεις της Εταιρείας κατά το Α’ εξάμηνο 2022, ανήλθαν σε ευρώ 34,71 εκατ. αυξημένες 77,99 % σε σχέση με τις πωλήσεις της αντίστοιχης περιόδου του 2021.