Βασικό πυλώνα ανάπτυξης αποτελούν οι επενδύσεις για τον Όμιλο Μπάρμπα Στάθης καθώς συνεχίζει να υλοποιεί το μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό του πλάνο. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων αλλά και η διοχέτευση επενδυτικών κονδυλίων σε μηχανολογικό εξοπλισμό και έργα υποδομής στοχεύοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας με ταυτόχρονη μείωση κατανάλωσης και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Σε πλήρη εξέλιξη το επενδυτικό πλάνο 2020-2024
Ο γνωστός Όμιλος κατεψυγμένων λαχανικών, προχώρησε μέσα στο 2022 στην επέκταση των παραγωγικών του υποδομών και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής του διαδικασίας, πραγματοποιώντας επενδύσεις ύψους 7,8 εκατ. ευρώ μέσα στο 2022 και συνεχίζοντας την υλοποίηση του τετραετούς επενδυτικού του πλάνου (2020-24) ύψους 47 εκατ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων επενδύσεις ύψους 17 εκατ. ευρώ έχουν ενταχθεί σε επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα.  Οι επενδύσεις αφορούν, σύμφωνα με όσα κάνει γνωστό ο Όμιλος στις οικονομικές του καταστάσεις, νέες γραμμές παραγωγής καταψυγμένων λαχανικών και ζυμών, συσκευαστικές μηχανές, πλήρως αυτοματοποιημένους ψυκτικούς θαλάμους, συλλεκτικές μηχανές καθώς και ηλιακούς συλλέκτες και έχουν στόχο την βελτιστοποίηση του παραγωγικού μοντέλου που οδηγεί σε μείωση του κόστους παραγωγής. Στις σημαντικές προσθήκες συμπεριλαμβάνεται κι η εγκατάσταση μιας νέας, υπερσύγχρονης γραμμής παροχής διαθερμικού ελαίου για τη γραμμή επεξεργασίας προτηγανισμένης πατάτας που ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.
Υπογραμμίζεται πως κατά το περασμένο έτος η Μπαρμπά Στάθης επένδυσε και σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας (επέκταση στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ) και περαιτέρω αναβάθμισης της παραγωγικής της δυνατότητας. Πιο συγκεκριμένα, στα τέλη του 2022, ξεκίνησε η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στις στέγες των εργοστασιακών μονάδων, μία προσθήκη που στο σύνολό της θα ξεπερνά τα 2,3MW.  Για το 2023, ο Όμιλος στοχεύει στον εξορθολογισμό και την βελτιστοποίηση του λειτουργικού του μοντέλου, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις στην παραγωγική διαδικασία αλλά και επενδύσεις στις παραγωγικές μονάδες με στόχο των εκσυγχρονισμό, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ιδιοπαραγωγή ενέργειας (μέσω τοποθέτησης ηλιακών συλλεκτών), για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και της επίδρασης στα αποτελέσματα από τις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών.
Ανοδική πορεία για κέρδη και πωλήσεις
Πάντως, η παραπάνω στρατηγική απορρέει εν μέρει και από τα θετικά αποτελέσματα που κατάγραψε ο Όμιλος για το 2022. Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η Μπάρμπα Στάθης, αξιολογώντας συνεχώς όλα τα δεδομένα και λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα κατάφερε να βελτιώσει τα οικονομικά της μεγέθη. Οι πωλήσεις του Ομίλου συνέχισαν την ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών και ανήλθαν σε 205,5 εκατ. ευρώ, επιταχύνοντας την ανάπτυξή τους με αύξηση σε σχέση με τη προηγούμενη χρονιά κατά 34,2 εκατ. ευρώ, (+20,0%). Παράλληλα, η λειτουργική κερδοφορία EBITDA, (αποτελέσματα προ φόρων, αποσβέσεων, τόκων/χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων) ανήλθε σε 28,7 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 7,7% σε σχέση με το 2021.