Σύμφωνα με τα πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκης, αποφασίσθηκε ομόφωνα η εκλογή του κ. Βασιλακόπουλου Χρήστου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Το ΔΣ της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής: Εκτελεστικά μέλη η Ελευθερία Μουζάκη, ο Εμμανουήλ Παυλάκης, και ο Δημήτριος Σβεστονώφ. Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη οι Σπύρος Γκανίας, Γεώργιος Θεοδόσης και Βασιλακόπουλος Χρήστος.