Μείωση κατά 13,65% παρουσίασε ο Κύκλος Εργασιών του ομίλου Μουζάκη το Α’ εξάμηνο του 2023, κλείνοντας στα €2.091.132 από €2.421.760 το εξάμηνο του 2022. Στο ίδιο διάστημα, η γνωστή κλωστοϋφαντουργία πέτυχε ενισχυμένα EBITDA, στα €728.761 ευρώ από €539.376 το περσινό εξάμηνο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35,11%, «οφειλόμενη βασικά στην μείωση των δαπανών». Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, η εταιρεία προετοιμάζεται για τις μελλοντικές εξελίξεις έχοντας ως γνώμονα δύο στρατηγικές παραδοχές. Πρώτον, ότι οι αναπτυσσόμενες οικονομίες αναμένεται να ωριμάσουν, με αποτέλεσμα την άνοδο του μισθολογικού κόστους της παραγωγής και των τελικών τιμών των προϊόντων.

Δεύτερον, ότι η ποιότητα των προϊόντων που παράγει και το ισχυρό brand name, θα μπορέσουν να ισοσκελίσουν τις πιθανές αναταράξεις της ευρύτερης αγοράς, τουλάχιστον για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι η εταιρεία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το εργοστάσιο εκκόκκισης βάμβακος και συναφών δραστηριοτήτων, που βρίσκεται στην κοινότητα Πασχαλίτσας του νομού Καρδίτσας (και έχει εκμισθωθεί σε τρίτη μη συνδεδεμένη ανώνυμη εταιρεία) επλήγη λόγω των πρόσφατων πλημμυρικών φαινομένων. Όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών η εταιρεία θα ενημερώσει εκ νέου το επενδυτικό κοινό. Το εκκοκκιστήριο είναι ασφαλισμένο για φυσικές καταστροφές.