Ο Όμιλος MotorOil ξεκινά μια σημαντική συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωενέργειας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ο Όμιλος στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία σε όλη την πορεία, από την ανάπτυξη μέχρι την πρακτική εφαρμογή τους. Η ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου Γεωενέργειας εκτείνεται σε όλο το φάσμα των νέων μορφών ενέργειας. Δραστηριοποιείται σε διεργασίες και ενεργειακά συστήματα, όπως η δέσμευση, αποθήκευση και χρήση διοξειδίου του άνθρακα, η γεωθερμική ενέργεια και η κυκλική οικονομία.