Στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης – εξάπλωσης COVID-19 στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη της Motor Oil αναφέρεται η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Όπως αναφέρει, «παρά τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς, που επικράτησαν από το 2020 λόγω της πανδημίας, καθώς και την ενεργειακή κρίση η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η εταιρεία και ο Όμιλος διαθέτουν επαρκείς πόρους που διασφαλίζουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους ως “Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα” στο προβλέψιμο μέλλον.

Η εταιρεία διασφάλισε την απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδύσεων του Διυλιστηρίου της (κατασκευή του νέου συγκροτήματος νάφθας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο 2022) καθώς και επενδύσεων που αφορούν στην ενεργειακή μετάβαση του Ομίλου μέσω της ενισχυμένης παρουσίας του στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ως προς τις επιπτώσεις από την αύξηση του ενεργειακού κόστους διευκρινίζεται ότι το Διυλιστήριο της εταιρείας διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία αναφορικά με την επιλογή του βέλτιστου μίγματος πρώτων υλών και καυσίμων η οποία κατ’ εξοχήν αξιοποιείται σε περιόδους ακραίων διακυμάνσεων των τιμών.

Στην παρούσα φάση, και με δεδομένη την μεγάλη αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, έχει επιλεγεί η χρήση νάφθας και LPG ως καύσιμης πρώτης ύλης». Υπενθυμίζεται ότι ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 7,143 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο έναντι 4,472 δισ. ευρώ στο εννεάμην ο του 2020 και τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 206 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 111,037 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.’