Στην Ελλάδα βρίσκονται σήμερα 181 άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις συνολικής έκτασης 300.000 στρεμμάτων, ενώ μόνο ένα 5% των καταγεγραμμένων βιομηχανικών, βιοτεχνικών, μεταφορικών και αποθηκευτικών δραστηριοτήτων της χώρας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στις 57 ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ και ΕΠ συνολικής έκτασης 75.000 στρεμμάτων που ιδρύθηκαν μετά τον πρώτο νόμο, το 1965, για τις βιομηχανικές περιοχές και πάρκα.

Τα παραπάνω σημειώνει ο σε άρθρο του στην Καθημερινή της Κυριακής ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία, Κώστας Φραγκογιάννης, περιγράφοντας το όραμα της κυβέρνησης για τα οργανωμένα βιομηχανικά πάρκα (ΟΒΠ) στην Ελλάδα. Αυτό περιλαμβάνει σύγχρονους χώρους υποδοχής βιομηχανικών δραστηριοτήτων, με ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών και υποδομών, ικανούς να προσελκύσουν ξένες και ντόπιες μεγαλοεπενδύσεις.

Οργανωμένοι χώροι κοντά σε οδικούς άξονες που εξυπηρετούν τις απαιτούμενες μεταφορές, κοντά σε λιμάνι ή τερματικό σταθμό τρένου, με όλα τα έργα υποδομής, όπως τα δίκτυα οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης υγρών λυμάτων, στερεών αποβλήτων, βιολογικού καθαρισμού, παροχής φυσικού αερίου, τηλεφωνικών γραμμών κι ευρυζωνικών δικτύων. Πάρκα τελείως χωροταξικά θεωρημένα, χαρακτηρισμένα για αντίστοιχη χρήση που διαθέτουν δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο άρδευσης πρασίνου, δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτροδότησης, τηλεθέρμανσης αλλά και συστήματα ενεργειακής διαχείρισης.

Τέλος, όπως εξηγεί ο κ. Φραγκογιάννης, ο φορέας που διαχειρίζεται την λειτουργία ενός ΟΒΠ είναι αυτός που έχει την δυνατότητα να φροντίζει (fast track) την γρήγορη έκδοση των απαιτούμενων αδειών και ελέγχει την σύννομη εγκατάσταση της επιχείρησης.