Συμφωνία συνεργασίας με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους νέους, φοιτητές και ερευνητές, όσο και για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, υπέγραψαν οι διοικήσεις του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και του ΣΕΒ την Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2022, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη της Κομοτηνής. Η συμφωνία συνεργασίας περιλαμβάνει διάφορες άμεσα υλοποιήσιμες πρωτοβουλίες και δράσεις με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις, καθώς και την ενίσχυση της προοπτικής και των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.