Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε. ΑΕ) και ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) για θέματα ανάπτυξης, επέκτασης και προώθησης της διαθεσιμότητας του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), ως καυσίμου περιβαλλοντικά φιλικού, προς όφελος των πολιτών, αλλά και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.
Η συνεργασία των δύο φορέων, που έχει λάβει και τη «σφραγίδα» του Υπουργείου Ναυτιλίας, αναβαθμίζει τον Λιμένα Ελευσίνας, καθιστώντας τον σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην ανάπτυξη της αλυσίδας εφοδιασμού με φορτηγά LNG (LNG Truck Loading) σε μη-διασυνδεδεμένες εγκαταστάσεις ανά την επικράτεια. Πιο συγκεκριμένα, μέσω των λιμενικών εγκαταστάσεων θα γίνεται η εξυπηρέτηση της μεταφοράς LNG από και προς τη νήσο Ρεβυθούσα, όπου βρίσκεται και ο Τερματικός Σταθμός LNG του ΔΕΣΦΑ.
Ο σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων LNG (LNG Truck Loading Station) εξασφαλίζει την ασφάλεια εφοδιασμού και προσφέρει μία οικονομική και ευέλικτη λύση για βιομηχανίες, βιοτεχνίες, αγροτικές εγκαταστάσεις και οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές απομακρυσμένες από το δίκτυο φυσικού αερίου.
Τα σημεία «κλειδιά»
Στο Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνονται οι θέσεις χρήσης τριών λιμενικών εγκαταστάσεων (Κρόνος Ελευσίνας, Πέραμα Μεγαρίδος και Αλμύρα Μεγάρων) για τη θαλάσσια μεταφορά βυτιοφόρων φορτηγών LNG με πορθμεία από και προς την κοντινή νήσο Ρεβυθούσα μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων μελετών, που θα γίνουν με μέριμνα και χρηματοδότηση του ΔΕΣΦΑ.
Ο σταθμός φόρτωσης θα δώσει τη δυνατότητα χρήσης του φυσικού αερίου σε καταναλωτές περιοχών, όπου δεν έχει αναπτυχθεί το ΕΣΜΦΑ και θα διευκολύνει τη χρήση του ως καυσίμου στη ναυτιλία (πλοία με καύσιμο LNG).
Τέλος, ο ΔΕΣΦΑ αναλαμβάνει την επέκταση του κτιρίου του Ο.Λ.Ε. και την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής σχετικά με τα οφέλη του φυσικού αερίου.