Μνημόνιο συνεργασίας με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία υπέγραψε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών. Το Δημοκρίτειο, μαζί με το Αριστοτέλειο και το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αρχύτας», το οποίο χρηματοδοτείται από το υπουργείο και έχει ως αντικείμενο την έρευνα, ανάπτυξη και, στη συνέχεια, τη βιομηχανική παραγωγή του πρώτου Αυτόνομου Εναέριου Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.