Στα ποσό των 7.555 χιλ. ευρώ έναντι 7.309 χιλ. ευρώ στην προηγούμενη περίοδο διαμορφώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2023 ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε., γνωστής για το brand εσωρούχων ΜΙΝΕΡΒΑ, αυξημένος κατά 246 χιλ. ευρώ ή 3,37%. Οι χονδρικές πωλήσεις εσωτερικού παρουσίασαν μείωση κατά 3,45%, οι εξαγωγές κατά 36,40%, ενώ οι Λιανικές αύξηση κατά 18,07%. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, οι αυξήσεις των τιμών της ενέργειας είναι προφανές ότι έχουν επηρεάσει το λειτουργικό κόστος της εταιρείας και του ομίλου, ωστόσο, το μέγεθος της εν λόγω επίπτωσης δεν ήταν ικανό να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα.

Όπως αναφέρεται, από το 2021 ήδη υπήρξε αύξηση τιμής κυρίως των Α΄ υλών αλλά και δευτερεύοντος των Β΄ υλών. Η διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς αλλά και του ανταγωνισμού, αναπροσάρμοσε τον τιμοκατάλογο πώλησης με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου των τιμών ενώ παράλληλα δρομολογούνται ενέργειες, όπως η κατασκευή προϊόντων σε χώρες με χαμηλότερες κοστολογικές επιβαρύνσεις έτσι ώστε να μη θιγεί η ανταγωνιστικότητά τους. Σημειώνεται ότι τα προϊόντα της Minerva (εσώρουχα, πυτζάμες κ.α.) παράγονται είτε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, είτε στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής της MINCO ROMANIA S.R.L. είτε ακόμη σε εγκαταστάσεις τρίτων (ΦΑΣΟΝ), πάντοτε με βάση τον σχεδιασμό του συνόλου των προϊόντων από το Δημιουργικό Τμήμα της εταιρείας.Πάντως, όπως σημειώνει η διοίκηση, τo 2023 οι τιμές των πρώτων υλών και κυρίως του βαμβακιού, παρουσίασαν μείωση σε σχέση με το 2022, βοηθώντας στην μείωση του κόστους παραγωγής.