Σε μια νέα σημαντική συμφωνία προχώρησε πρόσφατα η MEVACO Μεταλλουργική ΑΒΕΕ, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ειδικότερα, η MEVACO κατήρτισε συμφωνία με την INTRACOM DEFENSE SA για την κατασκευή των μεταλλικών μερών αμυντικών συστημάτων με εξαγωγικό προσανατολισμό. Η υπογραφείσα σχετική σύμβαση έχει ύψος 5,7 εκατ. USD και διάρκεια 24 περίπου μηνών, με την εταιρεία να σημειώνει πως η εξέλιξη αυτή δικαιώνει την στρατηγική απόφαση της διοίκησής της για την εντός των παραγωγικών της εγκαταστάσεων δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία ιδιαίτερου τμήματος αμυντικών συστημάτων με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και εξειδικευμένα μέσα παραγωγής και ελέγχου. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, στόχο της εταιρείας αποτελεί η συστηματική ενίσχυση της παρουσίας της στην διεθνή αγορά αμυντικών συστημάτων, η οποία παρουσιάζει εξαιρετικά αυξημένο ενδιαφέρον και προοπτικές για τους εμπλεκόμενους στον συγκεκριμένο κλάδο.

Σημειώνεται, πως πέραν της επικέντρωσής της στον κλάδο των εξοπλιστικών, η MEVACO εστιάζει και σε εκμετάλλευση της σημαντικής κινητικότητας που παρατηρείται στον κλάδο των ΑΠΕ, ενισχύοντας για τον σκοπό αυτό τον παραγωγικό εξοπλισμό της. Όπως είχε εξάλλου, διαμηνύσει κατά το κλείσιμο του περσινού πρώτου εξαμήνου, μεταξύ των προτεραιοτήτων της βρίσκεται και η ενίσχυση των επενδύσεων με σκοπό την διαρκή και σταθερή αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας. Υπενθυμίζεται πως η MEVACO πρόσφατα είχε συνάψει σύμβαση με αγγλική εταιρεία για την κατασκευή – παραγωγή και προμήθεια σταθερών μεταλλικών βάσεων Φωτοβολταϊκών Πάρκων στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 14,3 εκατ. ευρώ περίπου.