Μια πιο επιθετική πολιτική ως προς την ανάληψη έργων ετοιμάζεται να ακολουθήσει MEVACO Α.Ε., που έχει εδραιώσει τη θέση της στο χώρο της παραγωγής μεταλλικών προϊόντων και μεταλλικών κατασκευών. Με στόχο την αναζήτηση νέων, περισσότερο κερδοφόρων πεδίων δράσης, ιδίως στις αγορές του εξωτερικού και με όχημα τα ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα που παρουσίασε στο Α΄ εξάμηνο του 2023, η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις για την ανάληψη σημαντικών έργων.

Φωτοβολταϊκά και εξοπλιστικά στο επίκεντρο
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη Διοίκηση της εταιρείας, βρίσκεται σε φάση τελικών διαπραγματεύσεων για την κατασκευή μεταλλικών βάσεων Φωτοβολταϊκών Πάρκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό συνολικής ισχύος που υπερβαίνει το 1 Gwp. Παράλληλα, προχωρούν οι συζητήσεις για το δεύτερο στάδιο παραγωγής μεταλλικών κιβωτίων μπαταριών λιθίου για λογαριασμό μεγάλου κατασκευαστικού οίκου παραγωγής μπαταριών. Τέλος, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την κατασκευή αρχιτεκτονικών στοιχείων των κτιρίων του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού.

Επιπροσθέτως στη διάρκεια του πρώτου μισού του 2023 η MEVACO, προχώρησε στην ανάληψη έργων, η εκτέλεση και υλοποίηση των οποίων βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Χαρακτηριστικά, και μεταξύ άλλων, σε κατάσταση σταδιακής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης βρίσκονται έργα όπως: η κατασκευή σταθερών μεταλλικών βάσεων Φωτοβολταϊκών Πάρκων συνολικής ισχύος 225 Mwp στο νομό Κοζάνης, η κατασκευή μεταλλικών συστημάτων στήριξης 7 Φωτοβολταϊκών Πάρκων (tracker) περίπου 1 Mwp έκαστο στην περιοχή του Αλμυρού Βόλου της Μαγνησίας και η κατασκευή των μεταλλικών συστημάτων στήριξης Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 20 Mwp στην Ξάνθη κ.ά. Παράλληλα, συνεχίζεται με πολύ αυξημένους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η συνεργασία της εταιρείας για την κατασκευή μεταλλικών κιβωτίων φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τη γαλλική «NAVAL GROUP» και της καταρτισθείσας Συμφωνίας – Πλαίσιο για την κατασκευή μεταλλικού εξοπλισμού για τις φρεγάτες BELHARRA, έχουν ήδη ληφθεί και εκτελούνται παραγγελίες ύψους 3,15 εκατ. ευρώ περίπου και επίκειται η ανάληψη και νέων παραγγελιών. Ακόμη, έχει αναλάβει και υλοποιεί την κατασκευή καμπινών (racks) για την βελτίωση του τηλεπικοινωνιακού συστήματος των φρεγατών του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Οι ΑΠΕ έφεραν κέρδη
Σε γενικές γραμμές η MEVACO εστιάζει σε εκμετάλλευση της σημαντικής κινητικότητας που παρατηρείται στον κλάδο των ΑΠΕ, ενισχύοντας για τον σκοπό αυτό τον παραγωγικό εξοπλισμό της. Εξάλλου μεταξύ των προτεραιοτήτων της βρίσκεται η ενίσχυση των επενδύσεων με σκοπό την διαρκή και σταθερή αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας. Η προσήλωση στον κλάδο αυτό αντανακλάται και στον τζίρο του Α’ εξαμήνου, ο οποίος ανήλθε σε 22.637,24 χιλ. ευρώ, έναντι 18.992,16 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο του 2022 παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 19,19%, οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στην σημαντική αύξηση της ζήτησης για την κατασκευή μεταλλικών βάσεων στήριξης Φωτοβολταϊκών Πάρκων, τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό. Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2.012,05 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 1.595,83 χιλ. ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2022.