Επενδύσεις που προσβλέπουν στο να εξυπηρετηθεί η στρατηγική εστίασης στις βάσεις φωτοβολταϊκών αλλά και γενικά στον κλάδο των ΑΠΕ, υλοποιεί η Mevaco. Η εταιρεία για το 2023 είχε κύκλο εργασιών άνω των 42 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,9%, οφειλόμενη κυρίως στη αύξηση της ζήτησης για κατασκευή μεταλλικών βάσεων στήριξης Φ/Β πάρκων. Μάλιστα, για την επόμενη τουλάχιστον διετία διαφαίνεται ότι οι βάσεις, θα αποτελέσουν κύριο προϊόν της εταιρείας, που επενδύει στον τομέα, έχοντας σε λειτουργία 11 γραμμές παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό εξάλλου, εγκρίθηκε και ενίσχυση, μέσω της δράσης Πράσινος Μετασχηματισμός MμΕ, της επένδυσης για αγορά προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, τεχνολογίας ρομποτικών CNC καθώς και ηλεκτροκινούμενων περονοφόρων. Η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού 853.000 ευρώ, αναμένεται να συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, στην αναβάθμιση της εσωτερικής οργάνωσης και στην διεύρυνση της υφιστάμενης παραγωγικής της βάσης.
Επίσης εγκρίθηκε, στο πλαίσιο της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής MμΕ η ενίσχυση επένδυσης συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού 1.200.000 ευρώ. Η επένδυση αφορά στην αγορά ενός σύγχρονου και εξειδικευμένου ψηφιακά ελεγχόμενου συγκροτήματος κοπής Laser.

Η προσθήκη θα συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση και επαύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας για καλύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση της παραγωγής στις προς εκτέλεση συμβάσεις. Η υλοποίηση των επενδύσεων, σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκηση στις οικονομικές καταστάσεις, προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2024. Σε ότι αφορά στα υπό ανάληψη έργα η Mevaco βρίσκεται στο στάδιο των τελικών διαπραγματεύσεων για κατασκευή μεταλλικών βάσεων Φ/Β πάρκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό συνολικής ισχύος άνω των 500 Mwp. Παράλληλα, έχουν υποβληθεί οι προσφορές και αναμένονται οι αναθέσεις για μεγάλο κατασκευαστικό έργο που αφορά στην κατασκευή μεταλλικών μερών αμυντικών συστημάτων. Τέλος, διεξάγονται συζητήσεις για κατασκευή αρχιτεκτονικών στοιχείων των κτιρίων του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού.