Η Holcim ανακοινώνει τη στρατηγική της για την προστασία της φύσης, η οποία δίνει έμφαση στην αποκατάσταση και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του νερού. Το θετικό αποτύπωμα του Ομίλου στη βιοποικιλότητα βασίζεται σε σχέδια μετασχηματιστικής αποκατάστασης και μετράται με μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία.

Ειδικότερα, η Holcim δεσμεύεται:
Να επιτύχει μετρήσιμο θετικό αποτύπωμα στη βιοποικιλότητα έως το 2030 με βάση το Σύστημα Αναφοράς Δεικτών Βιοποικιλότητας (BIRS), το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN) ως εξής:
• Να ολοκληρωθεί η γενική γραμμή βάσης κατά BIRS σε όλες τις εκτάσεις που διαχειρίζεται έως το 2024.
• Όλα τα λατομεία να έχουν σχέδια αποκατάστασης έως το 2022.

Να αναπληρώνει το γλυκό νερό σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο λειψυδρίας έως το 2030, ως εξής:
• 75% των εγκαταστάσεών της θα έχουν θετικό υδάτινο αποτύπωμα.
• 100% των εγκαταστάσεών της θα εξοπλιστούν με συστήματα ανακύκλωσης νερού.

Να μειώσει την κατανάλωση νερού σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς έως το 2030, ως εξής:
• 33% μείωση στον τομέα Τσιμέντου.
• 20% μείωση στον τομέα Αδρανών.
• 15% μείωση στον τομέα Έτοιμου σκυροδέματος.