Στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας που έχει θέσει και με άξονα την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, η ΙΟΝ Α.Ε. πραγματοποίησε μέτρηση όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τις εγκαταστάσεις της στις περιοχές του Νέου Φαλήρου, Μαρκοπούλου, Άρτας και Παλλήνης για τα έτη 2018 και 2019. Η μέτρηση αφορούσε τις άμεσες και όλες τις έμμεσες εκπομπές (Scope 1, 2 και 3). Στις μετρήσεις συμπεριλαμβάνονται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, πετρελαίου, υγραερίου κ.α. για τις ανάγκες των εργοστασίων και γραμμών παραγωγής, αλλά και των κτιρίων.

Το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τις εγκαταστάσεις της ΙΟΝ για το 2018 και το 2019 ανήλθε στους 43.319,08 τόνους CO2. Το 2019, η ION A.E. προέβη σε αντιστάθμιση 585,6 τόνων CO2 και το ποσό που κλήθηκε να καταβάλλει για την αντιστάθμιση των ρύπων επενδύθηκε μέσω του First Climate σε έργο που στόχο είχε την προστασία του περιβάλλοντος στη Γκάνα, τον κυριότερο προμηθευτή κακάο παγκοσμίως. Η πιστοποίηση έγινε μέσω του Κέντρου Αειφορίας και του διεθνούς οργανισμού First Climate.