Στις 58,8 μονάδες έκλεισε τον Νοέμβριο ο κύριος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της IHS Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα, σε σχέση με τις 58,9 μονάδες του Οκτωβρίου, υποδεικνύοντας σημαντική βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών στον ελληνικό μεταποιητικό τομέα. Σύμφωνα με την έρευνα της IHS Markit, ο συνολικός ρυθμός αύξησης κυμάνθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η παραγωγή αυξήθηκε έντονα τον Νοέμβριο, με τον ρυθμό αύξησης να αντιστοιχεί σε αυτόν που παρατηρήθηκε τον Οκτώβριο. Σημειώνεται ότι η αύξηση της παραγωγής συνδεόταν με τη μεγαλύτερη ζήτηση από την πλευρά των πελατών. Παρόλα αυτά, οι ελλείψεις α’ υλών επιβράδυναν τη δυναμική ανάπτυξης, καθώς εντάθηκαν οι πιέσεις που ασκούνταν στο παραγωγικό δυναμικό.

Ο ρυθμός αύξησης ήταν ο δεύτερος βραδύτερος σε διάστημα επτά μηνών. Παράλληλα, οι νέες συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν αισθητά τον Νοέμβριο. Παρά τις ισχυρές συνθήκες ζήτησης, ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνθηκε, καθώς οι παραγωγοί αγαθών ανέφεραν ότι οι αυξήσεις στις τιμές πώλησης και οι ελλείψεις σε πρώτες ύλες είχαν ως αποτέλεσμα ακυρώσεις από την πλευρά των πελατών. Αντίστοιχα, ο ρυθμός αύξησης των νέων παραγγελιών εξαγωγών μειώθηκε.

Οι αναταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού επιδεινώθηκαν εξαιτίας των ελλείψεων πρώτων υλών και των καθυστερήσεων στις μεταφορές. Οι ελλείψεις ώθησαν τις τιμές εισροών σε υψηλότερο επίπεδο, καθώς ο ρυθμός αύξησης του κόστους επιταχύνθηκε σε επίπεδο-ρεκόρ στην ιστορία της έρευνας. Σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση αυτή ήταν οι υψηλότερες τιμές ενέργειας, καυσίμων, μετάλλων, πλαστικών και υλικών συσκευασίας. Οι εταιρείες επιδίωξαν να μετακυλίσουν τις υψηλότερες τιμές εισροών στους πελάτες, καθώς οι χρεώσεις εκροών αυξήθηκαν με σημαντικό ρυθμό. Ο ρυθμός αύξησης ήταν ο δεύτερος υψηλότερος στην ιστορία της έρευνας, παρόλο που υπήρξαν κάποιες ανησυχίες σχετικά με την ακύρωση παραγγελιών λόγω των υψηλότερων τιμών πώλησης.