Η Mercedes Benz ανακοίνωσε την συνεργασία της με τη CMBlu Energy για την προμήθεια συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.
Η παραγγελία αφορά την μπαταρία Solid
Flow της CMBlu Energy, ισχύος 11 MWh για χρήση στο εργοστάσιό της Mercedes Benz στο Ράστατ, της Γερμανίας. Η αυτοκινητοβιομηχανία τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει αρκετά το μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο δίκτυο παραγωγής της και οι μπαταρίες SolidFlow αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τις αποθηκευτικές ικανότητες της, διευκολύνοντας την αυξανόμενη διείσδυση της καθαρής ενέργειας στις εγκαταστάσεις της.
«Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ομά­δα μας να ενσωματώσει συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στα κέντρα παραγωγής μας που τροφοδοτούνται όλο και περισσότερο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας Organic SolidFlow από την CMBlu Energy, μπορούμε να ακολουθήσουμε μια καινοτόμο προσέγγιση σε αυτήν την πρόκληση και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε αυτήν την μπαταρία στο εργοστάσιό μας στο Rastatt σύντομα» δήλωσε ο Jörg Burzer, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Mercedes-Benz.
Υπενθυμίζεται πως η γερμανική εταιρεία CMBlu Energy, προχώρησε πρόσφατα στη σύσταση θυγατρικής με την επωνυμία «CMBlu Energy AE» με στόχο την ίδρυση μονάδας παραγωγής και εμπορίας των οργανικών μπαταριών στερεάς ροής στην Ελλάδα. Η σχεδιαζόμενη επένδυση είναι ύψους 70 εκατ. ευρώ και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης. Η νέα μονάδα παραγωγής της CMBlu Energy στην Ελλάδα αναμένεται να λειτουργήσει το 2025.